Provincie kiest voor ring in Anzegem, geen onteigeningen


Begin oktober bracht Het Nieuwsblad het nieuws dat de gemeente zelf moest kiezen. Of 54 huizen slopen voor het verbreden van de Kerkstraat of de omleidingsweg. De pest of cholera, luidde het in Anzegem. De gemeenteraad koos niét. "Er moeten te veel mensen de zitting verlaten zodat een minderheid van de raadsleden zouden moeten beslissen over de toekomst van Anzegem" zei burgemeester Gino Devogelaere (Samenéén) ons in november. "De provincie en het Vlaams Gewest moeten maar zelf beslissen, wij doen het niet."

"Enige goede oplossing"

En zie, de provincie West-Vlaanderen heeft beslist. "Op de provincieraad is het voorlopige tracé vastgelegd van de omleidingsweg of ring" zegt gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). "We hebben met de provincie alle mogelijkheden goed onderzocht. We moeten rekening houden met de veiligheid, de leefbaarheid en de toekomst van Anzegem. De Kerkstraat verbreden en daarvoor 54 woningen onteigenen is geen optie. Je kan echt niet blijven vrachtwagens door een dorpskern sturen, want het verkeer neemt elk jaar toe. Er zijn ook drie scholen in de Kerkstraat. De enige goede oplossing om Anzegem leefbaar te maken is die omleidingsweg. Het voorlopige tracé is vastgelegd nu, in februari of maart komt er een openbaar onderzoek. Ik nodig iedereen uit om eraan deel te nemen. Er zijn niet alleen tegenstanders in Anzegem voor die omleidingsweg, er zijn ook mensen die pro zijn, die wel inzien dat het en goede oplossing is" besluit de gedeputeerde.

Bruno Vermeire van het comité Omring Anzegem gaf al een reactie. "Het actiecomité is zeer ontgoocheld in de burgemeester" zegt hij. "Waar deze nog maar enkele maanden geleden in de openbaarheid liet weten dat de gemeente geen vragende partij is voor de omleidingsweg, laat hij nu de keuze tussen de verbreding van de Kerkstraat en de ringweg over aan de provincie. De provincie heeft echter geen bevoegdheid over de Kerkstraat die een gewestweg is. Het komt de facto neer op een blanco cheque aan de provincie en dus op de keuze voor de omleidingsweg. Enkel durft de burgemeester dat niet te zeggen aan zijn bevolking."

Bron: Het Nieuwsblad, 18 december 2020.