'Het Provinciaal Domein' belicht Klasziekaal


De Provincie West-Vlaanderen richtte in maart een Steunpunt Onderwijs voor Zieke Leerlingen West-Vlaanderen op, kortweg Klasziekaal. Het steunpunt komt er vanuit de bezorgdheid dat langdurig en/of chronisch zieke leerlingen niet altijd de juiste onderwijsbegeleiding krijgen. Het unieke, centrale aanspreekpunt kreeg al vele positieve reacties. Met Klasziekaal willen we het bestaande aanbod beter bekend maken en het cement zijn tussen betrokken organisaties zoals Bednet, Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH) en School&Ziekzijn West-Vlaanderen vzw.

Bekijk hier de reportage!    

 'Het Provinciaal Domein' belicht Klasziekaal