Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 januari 2021


Tijdens de gemeenteraad vroeg Sabien zich af of het stadsbestuur van plan is iets te doen om de oversterfte door corona te herdenken. "Corona blijft een hoofdrol spelen in ons leven. Wellicht is één van de zwaarste beproevingen het feit dat we bij het afscheid van een geliefde niet fysiek kunnen delen in de rouw. We konden allemaal lezen in de pers dat er in de Westhoek een oversterfte was in 2020, waarbij Poperinge jammer genoeg koploper was. Vorig jaar was er een oversterfte van 43,8 procent in onze stad. Dat was uiteraard niet allen te wijten aan corona en de gevolgen ervan. Ook andere factoren zoals een al iets oudere bevolking hebben daarin een rol gespeeld. Bepaalde steden en gemeenten namen het afgelopen jaar initiatief om hun overledenen te herdenken. Onze fractie meent dat dit tegemoet komt aan de wens en de noden van velen. Is het stadsbestuur bereid om een soortgelijk initiatief te nemen?" aldus Sabien.
De bevoegde schepen stelde dat er de voorbije jaren met 'Reveil' (in november) al initiatief genomen werd. Maar dat was niet wat de fractie van Open Vld wilde horen. Sabien: "Wij zouden liever opteren voor een permanente herdenkingsplaats, een stilteplek, waar nabestaanden van coronaoverledenen naartoe kunnen. Het is erg belangrijk rouw te kunnen delen." 
 
 
Herbeluister de gemeenteraad en ocmw-raad hier 
 
 
 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 januari 2021