Huis van het Leren start met open leercentra in Ieper, Roeselare en Kortrijk


Corona maakte duidelijk dat heel wat jongeren, maar ook volwassenen geen toegang hebben tot computers en/of een kwaliteitsvolle internetverbinding. De open leercentra passen ook binnen het relanceplan van de Provincie West-Vlaanderen, die zich engageert om computers en toebehoren ter beschikking te stellen aan open leercentra, intussen al een 20-tal.

Het werkveld van het levenslang leren is een thema van verschillende beleidsdomeinen. Op langere termijn hebben we de ambitie om te evolueren tot open leerhuizen, waar jong en oud terechtkan met leervragen en leernoden, waar men getriggerd wordt door het levenslang leren en daardoor eventueel kan doorstromen naar regulier opleidingsaanbod. Kortom, Huis van het Leren wil leercultuur en -goesting stimuleren op langere termijn binnen een breed partnerschap.

Praktisch:

- in Ieper (sinds 23/03) in het trefpunt binnen het ondernemerscentrum van POM West-Vlaanderen, Grachtstraat 13 (wekelijks op di van 9u tot 16u);

- in Kortrijk (sinds 30/03) in het open leercentrum De Stuyverij, Roeland Saverystraat 26 (wekelijks op di van 9u tot 16u);

- in Roeselare (vanaf 14/04) in het buurthuis van vzw Inval, Onze-Lieve-Vrouwemarkt 40 (wekelijks op woe van 9u tot 16u).

 Huis van het Leren start met open leercentra in Ieper, Roeselare en Kortrijk