Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 april 2021


Collega raadslid Sophie Gruwez begon met het gooien van een bloemetje aan de diensten en dankte hen voor het smaakvol opsmukken van de ronde punten in en rond de stad met lentebloemen. Het geeft een aangename indruk en je wordt er instant vrolijk van. De tijdrovende en arbeidsintensieve inspanning werpt nu haar vruchten af. Sophie stelde dat de vrolijke stemming al snel omslaat als je de stad binnen rijdt. Een aantal gebouwen, die werden aangekocht door de stad, staan er troosteloos bij. Vuile gevels, gebroken ramen, openstaande deuren: dit kan leiden tot onveilige toestanden. Nochtans wordt van iedere eigenaar verwacht dat die zijn pand onderhoudt, ook als het leeg staat. Sophie raakte hierbij duidelijk een gevoelige snaar bij de burgemeester, die stelde dat dit pleidooi 'niet in het belang van de burger is' en vervolgens totaal afweek van het onderwerp, om te eindigen met de stelling dat het afschermen van deze gebouwen met een doek, of het voorzien van raamstickers op leegstande panden, wel een goede suggestie is. 

Op het einde van de zitting kwam ook de vraag van Sabien nog aan bod. Kinderen en jongeren, die het psychisch al moeilijk hadden, krijgen het nog zwaarder te verduren in deze coronatijden, niet in het minst door de sociale isolatie. Vele instanties, maar ook de lokale besturen kunnen inzetten op het verhogen van het mentaal welzijn van kinderen jongeren. Zij staan het dichtst bij de burger en kunnen het best samenwerken met organisaties op het terrein om jongeren een laagdrempelige psychologische ondersteuning aan te bieden. Vlaams minister Bart Somers lanceerde daarom een projectoproep voor de lokale besturen en maakt daar 3 miljoen euro voor vrij. Het lokaal bestuur moet wel 50% mee financieren, maar elk project kan tot max. 40.000 euro ondersteuning krijgen. Sabien vroeg of ons stadsbestuur een aanvraag heeft ingediend, en zo neen, of ze van plan is dit alsnog te doen. Op deze vraag kwam een verlossend 'ja' van de bevoegde schepen.  

Herbeluister de gemeenteraad hier

Herbekijk de gemeenteraad hier   

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 april 2021