Jongeren maken kennis met STEM-richtingen dankzij Greenhouse


Klik hier voor de reportage van Focus/WTV!

Bijna drie klaslokalen van de technische school zijn volledig heringericht voor het Greenhouseproject. De leerlingen kunnen er proefondervindelijk onderzoeken wat in de schoolboeken staat. Kinderen uit de hele provincie kunnen er, samen met hun leerkracht, ondergedompeld worden in de wereld van techniek. Het project richt zich in eerste instantie tot jongeren uit de derde graad van de lagere school en tieners uit de eerste graad van het secundair onderwijs. Er zijn ook beperktere mogelijkheden voor leerlingen uit de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. Ook de bedrijfswereld ondersteunt de proefklas. Bedrijven zijn op zoek naar leerlingen met kennis van de verschillende STEM-vaardigheden.

Een belangrijk onderdeel van het project zijn de acht workshops. De deelnemers leren onder meer de bodemtemperatuur meten, zetten de lichtsterkte in de spotlight, ... De bezoekende leerlingen vernemen ook meer over de klimaatopwarming, het watertekort en rationeel afvalbeheer. Via een afvalknaller en een sjoelbak wordt duidelijk hoe je afval het best sorteert.

Sabien. "Jongeren moeten zo snel mogelijk een voor hen geschikte studierichting ontdekken. Dit vermindert de kans dat ze de school zonder diploma te verlaten. Via Greenhouse kunnen de jongeren alvast aftasten of STEM-richtingen aansluiten bij hun interessesfeer. Daarom biedt het provinciebestuur 18.775,77 euro steun aan. De Provincie ondersteunt dergelijke STEM-projecten om jongeren toe te leiden naar technische opleidingen vanwege het grote tekort op de arbeidsmarkt aan geschoolde technische krachten, maar ook vanuit een positieve studiekeuze. Eén van de oorzaken van het feit dat bijna 9% van de jongeren in West-Vlaanderen de secundaire school zonder diploma verlaat, is een verkeerde studiekeuze waardoor jongeren in een watervalsysteem terecht komen en schoolmoe worden."

De andere partners zijn Texas Instruments (producent van computertechnologie), Urimat (bedrijf voor watervrije urinoirs), Rhombus (partner voor onderwijs), Biostoom Oostende (hernieuwbare energie uit afval), Daikin (producent airconditioning) IVOO (intercommunale voor afvalbeheer) en EOS (energiehuis stad Oostende).

Een klasbezoek gebeurt niet onvoorbereid. Daarom kunnen de betrokken leerkrachten vooraf zonder de leerlingen ter plaatste een kijkje nemen. Alle klassen uit West-Vlaanderen zijn welkom. Inschrijven kan op https://greenhouse.ppwest.be

 

EXTRA INFO OVER HET PROJECT:

 

Afvalbeheer

De term Greenhouse dekt vele ladingen. Er zijn onder andere een achttal workshops. De deelnemers leren onder meer de bodemtemperatuur meten, voeren metingen uit met behulp van Labquest en Loggerpro, leren meer over Euler en zijn verrassende formule, zetten de lichtsterkte in de spotlight. Het Greenhouse-lokaal is perfect uitgerust om heel wat workshops uit te voeren. Handleidingen hiervoor zijn ter plaatse ter beschikking, net als vier laptops. De bezoekers treffen er onder meer info aan om rond thema's te werken die het wetenschappelijke aspect overstijgen. De klemtoon ligt op drie thema's die in onze hedendaagse context een hoge maatschappelijke relevatie hebben: rationeel afvalbeheer, klimaatopwarming en watertekort.

Zeker rond afvalbeheer kunnen jongeren tijdens een bezoek aan Greenhouse veel bijleren. Enkele leerkrachten lieten de voorbije maanden champignons groeien uit koffiegruis. Deelnemers aan het hele gebeuren zullen ook vernemen dat urinoirs perfect schoon gehouden kunnen worden zonder dat er water aan te pas komt.

 

Serre schept mogelijkheden

In het lokaal staat ook een serre, uitgerust met een hydro-systeem. Dankzij een aangepaste installatie kan de temperatuur in die serre naar voorkeur hoger of lager worden gezet. Via hydrocultuur is het mogelijk om bepaalde planten tegen de wand van de serre te laten groeien. Ook het dak van de school is uitgerust met een serre, waar de jongeren uit de leerlingenraad proefondervindelijk kunnen tuinieren. Op die manier wordt het verband tussen ecologie en techniek duidelijk.

 

Sjoelbak

Greenhouse krijgt nog meer inhoud dankzij kleinere nevenprojecten. De leerlingen van Petrus & Paulus WEST maakten zelf een raadsel rond hun mooiste serre. Wie Greenhouse bezoekt, leert via een afvalknaller en een sjoelbak meer over afval sorteren. Ook over Biostoom en over de levenscyclus van bepaalde planten hangt wat info uit. De hogeschool VIVES ontwikkelde op zijn beurt een workshop rond kunststofsoorten sorteren. Verder leren de bezoekers aan Greenhouse hoe ze zuurstof kunnen meten. Aan de hand van een sponsorspel komt aan het licht welke partner op welke manier bijdraagt tot het succes van Greenhouse. Eentonige teksten zijn uit den boze, want elke aspect dat wordt belicht gaat hand in hand met een eyecatcher.

 Jongeren maken kennis met STEM-richtingen dankzij Greenhouse  Jongeren maken kennis met STEM-richtingen dankzij Greenhouse  Jongeren maken kennis met STEM-richtingen dankzij Greenhouse  Jongeren maken kennis met STEM-richtingen dankzij Greenhouse
 Jongeren maken kennis met STEM-richtingen dankzij Greenhouse