Unieke samenwerking tussen drie Poperingse scholen: project 'Nesten' voor kinderen die het moeilijk hebben


Er wordt gewerkt aan groepsverbondenheid aan de hand van speelse (bewegings)oefeningen, yoga, zang en dans, geweldloos en herstelgericht spreken met elkaar, respectvol leren luisteren, oefenen in verbinding voelen met de klasgenootjes en leren rust vinden (in de klas) in deze soms wel drukke maatschappij. 

Bedoeling is de kinderen competenties aanleren die meer dan ooit broodnodig zijn om mensen emotioneel en mentaal gezond en draagkrachtig te houden. Onderwijs en welzijn gaan hand in hand. Extra initiatief op dit vlak betekent een grote meerwaarde voor de schoolse prestaties en kan schooluitval op een later tijdstip beperken.

Bekijk hier onze reportage! 

 Unieke samenwerking tussen drie Poperingse scholen: project 'Nesten' voor kinderen die het moeilijk hebben