Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 04 juli 2022


Het Masterplan stationsomgeving werd gisteravond unaniem goedgekeurd. Dit plan zal in verschillende deelprojecten worden opgesplitst zodat niet alles in één keer moet worden gefinancierd, en de hinder voor de buurt beheersbaar blijft. Raadslid Sabien Lahaye-Battheu kreeg van de burgemeester de bevestiging dat de concrete realisatie van een vernieuwde stationsomgeving voor de volgende bestuursploeg zal zijn. 

Ook over de financiële situatie had collega Johan Lefever iets te zeggen: "We hebben geen glazen bol, maar gezien de inflatie, de energie- en bouwprijzen op korte termijn wellicht niet zullen afnemen blijft het zeer belangrijk om de planning goed in het oog te houden en die te blijven aanpassen..... Ja, de autofinancieringsmarge is positief, maar er komen een pak nieuwe investeringen op ons af ten bedrage van 36 miljoen euro. Tegen 2025 is de opgebouwde schuld van stad, ocmw en AGB De Kouter bijzonder de groot, namelijk bijna 50 miljoen euro. Wat mij ook zorgen blijft baren, is de individuele schuld per inwoner. Vorig jaar was dat 1.800 euro per Poperingenaar, nu is dat toch al 2.205 euro." 

Isabel Sticker kwam tussen op de aanpassing van de beslasting op het verstrekken van logies voor de aanslagjaren 2023-2025. Vanaf 2023 wordt deze forfaitair berekend op basis van het aantal slaapplaatsen. op vraag van de fractie van Open Vld zal de inkohiering gebeuren na de zomervakantie, als de logiesverstrekkers al wat reserves hebben opgebouwd. Nieuw is dat nieuwe vakantiewoningen vanaf 2023 een openingsbelasting van 500 euro per slaapplaats (!) zullen moeten betalen. 

Raadslid Sticker nam ook het proefproject fietsstraten in de stadskern, voorzien vanaf 1 september, op de korrel. Het tweerichtingsverkeer voor fietsen, zoals eerder ingevoerd, is niet optimaal en zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Terugkeren naar vroeger kan niet meer, en dus besloot het stadsbestuur om van 16 straten in de binnenstad 'fietsstraten' te maken. Een aantal adviesraden werden geraadpleegd: uiteindelijk 4 keer gunstig, doch telkend met een grote MAAR. Wie niet werd geraadpleegd, zijn de inwoners van de straten zelf, alsook de lokale handelaars. Een eigen bevraging leverde ongeruste reacties op, maar toch gaat het stadsbestuur met het proefproject door. "De argumenten van de handelaars gaan niet op." De lokale economie gaat er niet op achteruit, integendeel," was de tegenreactie van de bevoegde schepen. Ook de vraag om het startschot te geven op een 'minder drukke' dag dan 1 september, werd van tafel geveegd. 

 

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 04 juli 2022