Provincie West-Vlaanderen verdeelt 129.380 euro aan subsidies over vijf onderwijsprojecten


De vijf projecten kregen van de commissie een positief advies in het kader van het reglement voor het lager en secundair onderwijs. Het gaat om projecten uit Anzegem (Ingooigem), Hooglede (Gits) en Kortrijk. 

Overzicht projecten
Deze vijf projecten kunnen rekenen op een provinciale subsidie:

Gemeenteschool Ingooigem

100% STEM

27.000,00 euro

Groep Gidts

westvlAR ( West-Vlaanderen Augmented Reality)

27.500,00 euro

Howest - Industrial Design Center

Toekomstige zorgprofessional zet STEM-petje op!

24.380,00 euro

VIVES - Expertisecentrum Onderwijsinnovatie

SOS: Schrijven op school: een schrijftraining ter bevordering
van de schrijfcompetenties van leerlingen uit 1B

25.000,00 euro

Hogeschool VIVES Zuid

STEM op Wiskunde

25.000,00 euro

Volgende indienronde
Jaarlijks zijn er telkens twee oproepen, met uiterlijke indieningsdata 15 april en 15 oktober. Voor de komende oproepen blijven de prioritaire thema's die op de website zijn opgenomen gelden. Mogelijke projectindieners zijn scholen/feitelijke verenigingen, vzw's, openbare instellingen of lokale besturen uit West-Vlaanderen of een feitelijke organisatie/vzw buiten West-Vlaanderen met West-Vlaams partnerschap.

Geïnteresseerde projectindieners kunnen ook een voortraject volgen om zo tips te krijgen om hun project te versterken en/of om partners te vinden. Aanmelden voor het volgende voortraject kan tot 15 september. Alle informatie kan verkregen worden via onderwijs@west-vlaanderen.be of via de website.

 Provincie West-Vlaanderen verdeelt 129.380 euro aan subsidies over vijf onderwijsprojecten