'Yorkshire Trench & dug-out' in Ieper heropend na herstellingswerken


Lees hier de reportage in Het Nieuwsblad!

Yorkshire Trench & Dugout is een historische en archeologische site in Boezinge bij Ieper. Er is een loopgraaf uit 1915 en een gerestaureerde loopgraaf met ingangen tot een diepe dug-out, een ondergrondse schuilplaats, uit 1917. Het is de enige Britse loopgraaf in de Ieperboog die nog op de originele plaats ligt en publiek toegankelijk is.

Door de wisselende waterstanden, stortte eerder dit jaar een van de ingangen tot de dug-out in. Daardoor was de site even beperkt toegankelijk.

De trappenkokers werden vernieuwd, de infopanelen vervangen, het tracé van de loopgraaf van 1915 hersteld en de looplijn voor het publiek helder aangegeven. Er is samen met de stadsdienst Landschap en organisatie De Groene Kans een groenbeheersplan opgesteld.

De Vrienden van het ‘In Flanders Fields Museum' lanceren alsnog een langdurige crowdfundingscampagne omdat de loopgraaf uit 1917 niet volledig hersteld kon worden. De afbrokkelende zandzakjes beperken de toegankelijkheid van de loopgraaf. De verdere onderhoudswerken vereisen een budget van ongeveer 100.000 euro. Er moeten geregeld onderhoudswerken plaatsvinden die voorkomen dat de toegankelijkheid van de site opnieuw beperkt wordt.

 

Lees hier het woordje van Sabien tijdens de opening:

Beste aanwezigen, 

Al tijdens en vóór de eeuwherdenking waren we er van bewust dat de aandacht voor het thema van de Eerste Wereldoorlog aangehouden moest worden, ook na 2018.

De Westhoek werd immers uitgebouwd tot een regio met een kwalitatief permanent aanbod en een passend, gastvrij onthaal waarbij wij tussen 2014 & 2018 zo'n 3 miljoen bezoekers mochten ontvangen.

We houden het thema van de Eerste Wereldoorlog actueel ook na de eeuwherdenking aan de hand van driejaarlijkse themajaren. Want dit thema blijft mensen raken, en - ondanks corona & brexit- merken wij dat de binnen- én buitenlandse bezoekers hun weg naar de Westhoek nog steeds vinden.

Met LANDSCAPES | Feel Flanders Fields organiseert Westtoer, met de gewaardeerde ondersteuning van Toerisme Vlaanderen, een tweede ambitieus themajaar in 2023 en 2024.

Als Westtoer ondersteunen we onze herdenkingspartners, financieel via het subsidiereglement, inhoudelijk dankzij het onderzoekswerk van het researchteam en zorgen we voor een overkoepelende communicatie die al deze projecten bundelt, want samen staan we sterker in de Westhoek.

Tijdens LANDSCAPES | Feel Flanders Fields richten we de blik op het unieke herdenkingslandschap van de Westhoek: de talloze begraafplaatsen, kraters & bunkers die onze velden en dorpen tekenen. Het zijn intense plaatsen van herinnering, die de tijd een halt toeroepen en vergeten onmogelijk maken.

De Westhoek, met zijn littekens uit het oorlogsverleden, is en blijft een baken van hoop en een vaandeldrager voor vrede. Een boodschap die onaflatend relevant blijft.

De restauratie van de site van ‘Yorkshire Trench & dug-out' in Ieper is een onderdeel van het project Ypres Salient North educatieve tour één van de 25 goedgekeurde projecten van het themajaar LANDSCAPES.

Het zorgvuldig bewaren en verder ontsluiten van authentieke WO1-relicten in de Westhoek, zorgt ervoor dat deze streek een uniek en historisch correct verhaal blijft vertellen aan de bezoeker, en specifiek aan de vele scholieren die deze site bezoeken.

Dankzij de laagdrempelige landschapstekeningen van Dave Chisholm wordt dit een attractieve en educatief waardevolle plek. In dit project op deze unieke herdenkingssite gaan restauratie en educatie hand-in-hand. Door jongeren actief in het authentieke herdenkingslandschap kennis te laten maken met het verhaal van de Eerste Wereldoorlog ondersteunen we - niet alleen - de bescherming van waardevol erfgoed maar zorgen we ervoor dat een nieuwe en jonge generatie blijvend de vredeslessen uit het verleden mee krijgt. 

Proficiat met de realisatie!

 'Yorkshire Trench & dug-out' in Ieper heropend na herstellingswerken