'Het Provinciaal Domein' belicht werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen


Bekijk hier de aflevering! 

De meeste aangesloten leden zijn kerkfabrieken, zo'n 50%. Op de tweede plaats staat de privésector, met zo'n 27%, geen klein aandeel dus. Ook de gemeenten zijn goed vertegenwoordigd, zo'n 20%.

Voor de 10 West-Vlaamse monumentenwachters zijn er regelmatig klimtrainingen of studiedagen (bijvoorbeeld over waterschade) en uiteraard moet het gebruikte materiaal (de touwen, schoenen, klimharnas, enz.) voldoen aan de veiligheidsnormen, want er zijn vaak inspecties op moeilijk bereikbare plaatsen (kelder, daken, torens enz.)

De Provincie zet stevig haar schouders onder de werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen, een verzelfstandigd agentschap. "Mensen houden van erfgoed, gaan er graag naar kijken, leren er graag over bij, maar vaak staan ze er niet bij stil dat dit allemaal ook onderhouden moet worden om ze te kunnen behouden. En die inspecties willen we ook allemaal betaalbaar houden voor onze leden", zegt Sabien.

"In 1992 werd Monumentenwacht West-Vlaanderen als een vzw opgericht, eerst eerder kleinschalig, toen met 2 Monumentenwachters die gebouwen inspecteerden, maar ondertussen is het al een echte organisatie geworden met 10 collega's. De basisgedachte was dat veel dure restauraties het gevolg zijn van een langdurige verwaarlozing van een monument. Een regelmatig nazicht en onderhoud is onontbeerlijk. Bij de instandhouding en het onderhoud van het bouwkundig erfgoed is heel wat deskundigheid en de nodige technische uitrusting vereist. Niet elke eigenaar of beheerder van een gebouw beschikt hierover."

Met de hulp van de Monumentenwacht kan aan dit probleem verholpen worden. De monumentenwachters beschikken immers zowel over de kennis als over de uitrusting om de bouwfysische toestand van een monument nauwkeurig te onderzoeken en te beoordelen. Monumentenwacht West-Vlaanderen doet dus preventieve controles en kleine herstellingen om dure restauraties te vermijden.

Het gaat over waardevolle gebouwen, al dan niet beschermd, maar waardevol op vlak van erfgoed, dus met een historische of architecturale waarde. Ze moeten dus niet persé oud zijn. Het kunnen grote gebouwen zijn, zoals kastelen, fabrieken, molens, gerechtshoven, gemeentehuizen, ... maar ook kleinere, zoals woningen, boerderijen of standbeelden en kapellen.

Meer info: https://www.west-vlaanderen.be/provinciale-diensten/monumentenwacht-west-vlaanderen

 'Het Provinciaal Domein' belicht werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen