'Het Provinciaal Domein' over de nieuwe schietstand voor de West-Vlaamse Politieschool


Bekijk hier de aflevering!

 De provincie West-Vlaanderen neemt haar verantwoordelijkheid op vlak van veiligheid op. De provincie staat borg voor een totaal leningsbedrag van 9 miljoen euro en voorziet in de terugbetaling van 6 miljoen euro. Het hele project heeft bijna 8 miljoen euro gekost.

De schietstand en de oefenbaan kaderen binnen het globale masterplan voor de site, dat voorziet in de ombouw van de voormalige militaire school voor onderofficieren tot een multidisciplinair opleidingscentrum en kenniscentrum voor de veiligheidsdiensten. 

De schietstand van de West-Vlaamse Politieschool was tot voor kort gevestigd in Assebroek en was dringend aan vervanging toe. Een schietstand op de site van het POV is niet enkel praktischer, maar eveneens onontbeerlijk om de studenten op te leiden en de korpsen de kans te geven om te blijven trainen op hun technieken rond geweldsbeheersing en schieten. Op die manier kan de West-Vlaamse Politieschool eveneens verder kwalitatieve schietopleidingen blijven aanbieden.

Er zijn twee schietruimtes voorzien van elk 30 meter, zodat twee groepen tegelijk kunnen oefenen. Het is de modernste schietstand die je tot nu kan toe vinden, zeker in West-Vlaanderen. Het is de meest recente schietstand, dus met de meest recente technologieën. De meest recente materialen zijn ook gebruikt.

Daarnaast zijn in het gebouw ook technische ruimtes voor wapenonderhoud, wapenkamers en diverse bergruimtes voorzien. Er werd ook een multidisciplinaire ruimte gerealiseerd die in eerste instantie als trainingszaal voor oefeningen zonder vuurwapens wordt ingericht. Tot slot zijn er vijf kleedkamers met douches aanwezig, een leslokaal met alle mogelijke didactische middelen en een wachtruimte voor cursisten of studenten.

In het verleden werd al voorzien in een simulatiehuis en werd de globale basisopleidingsinfrastructuur (leslokalen, refter, auditorium enz.) volledig gerenoveerd. Dit allemaal eveneens met financiële steun van de provincie West-Vlaanderen.

Daarnaast werd een samenwerkingsovereenkomst gemaakt rond het gebruik van de schietstand voor de trainingen van de volgende geprivilegieerde partners: Federale Politie (West-Vlaanderen) en de politiezones regio Tielt, Brugge, Het Houtsche en Damme - Knokke-Heist.

Naast de financiële ondersteuning voor de infrastructuurwerken voorziet de provincie West-Vlaanderen jaarlijks 329.000 euro voor de overkoepelende facilitaire vzw, die instaat voor het beheer van de volledige site.

"Als provincie zijn we dan ook een belangrijke financiële partner in het POV. We doen dit uiteraard omdat we geloven dat een modern en performant opleidingscentrum cruciaal is voor onze veiligheidsdiensten. Zonder een goede en moderne infrastructuur kun je nu eenmaal geen kwalitatieve opleidingen geven. En elke burger heeft het recht op een dienstverlening van een hoge kwaliteit - of dit nu gaat om dienstverleners binnen de politie, brandweer, hulpverlening of redders aan zee. Niemand kan dan ook het belang van een dergelijke investering in vraag stellen", zegt Sabien.

"Maar daarnaast geloven we ook sterk in de meerwaarde van de site voor de ganse provincie. De verschillende scholen versterken elkaar en daarnaast maken ook private partners hiervan gebruik. Dit alleen is al een meerwaarde voor de hele provincie. Dit was tevens altijd één van de doelen die we vanuit ons provinciaal veiligheidsbeleid voor ogen hadden."

 'Het Provinciaal Domein' over de nieuwe schietstand voor de West-Vlaamse Politieschool