'Het Provinciaal Domein' belicht 'duaal leren'


Bekijk hier de aflevering! 

Het Provinciaal Overleg Forum Duaal Leren West-Vlaanderen (POF) brengt alle actoren betrokken bij duaal leren samen en overziet alle West-Vlaamse initiatieven.

Om duaal leren nog meer in de markt te zetten en vooral om ouders, leerlingen, scholen en bedrijven dichter bij elkaar te brengen, werd het Provinciaal Steunpunt Duaal Leren opgericht. Het Steunpunt kende een start binnen de Provincie en werd daarna overgedragen aan het RTC West-Vlaanderen.

Initiatieven van het Provinciaal Steunpunt Duaal Leren zijn onder meer het geven van infosessies aan scholen, CLB's, leraren in opleiding, ... (in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap), het organiseren van netwerkmomenten en ‘speed-dates' tussen scholen en bedrijven, het ondersteunen van de uitrol van duaal leren in het volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen, het mee uitrollen van een communicatiecampagne ter promotie van het technisch onderwijs en duaal leren, etc.

Meer info: www.duaalwest.be

 'Het Provinciaal Domein' belicht 'duaal leren'