Sabien verzorgt welkomstwoord op studienamiddag over financiële situatie lokale besturen


Graag heet ik u namens Vonk en de provincie West-Vlaanderen van harte welkom op dit infomoment over de trends in de financiële cijfers van de West-Vlaamse steden en gemeenten. We zijn blij dat de specialisten van Belfius hun studie 'lokale financiën voor de lokale besturen van West-Vlaanderen' hebben willen actualiseren en verfijnen. Ik ben ook verheugd dat Jurgen Vanoverberghe, de financieel directeur van Kuurne, bereid is gevonden om de namiddag in goede banen te leiden.

We staan op minder dan één jaar voor de lokale verkiezingen van 2024. Het is dus een ideaal moment om terug te blikken op de voorbije jaren en vooruit te kijken naar de toekomst. De aflopende legislatuur is bijzonder woelig geweest. We maakten de COVID-pandemie mee, waarin de lokale besturen een centrale rol hebben opgenomen onder meer bij de organisatie van de vaccinatiecentra. Daarna kwam er de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. De energiekosten schoten de lucht in. En dan volgde er een inflatiepiek, waardoor de personeelskosten voor lokale besturen enorm zijn toegenomen.

Het leven werd heel wat duurder en de oorlog in Oekraïne bracht heel wat vluchtelingen naar onze streken. Zien we deze gebeurtenissen terug in de financiële cijfers van de lokale besturen, bijvoorbeeld door een stijgend aantal aanvragen tot steun bij onze OCMW's? Het is maar een van de vele vragen die we ons kunnen stellen.

Speciaal voor deze namiddag hebben de analisten van Belfius ingezoomd op de financiële cijfers van de West-Vlaamse lokale besturen. Het is zeker de moeite waard om als focus onze provincie te nemen. West-Vlaanderen heeft immers een aantal bijzondere kenmerken. Zo zijn wij de enige provincie met kustgemeenten. Toerisme is voor de kustgemeenten, maar ook voor veel andere gemeenten in West-Vlaanderen, erg belangrijk. Daarnaast is West-Vlaanderen de enige provincie met 4 centrumsteden op haar grondgebied.

We zullen kijken naar de uitgaven, maar ook naar de inkomsten. Heel wat vragen dringen zich op. Welke gevolgen hebben de genoemde gebeurtenissen gehad op deze financiële stromen? Wat zijn de gevolgen voor de geplande investeringen en de autofinancieringsmarge van besturen? Hoe verhouden de verschillende besturen zich tot elkaar? Zijn dezelfde trends waarneembaar of zien we ook duidelijke verschillen?  Welke risico's met financiële impact moeten we extra in de gaten houden? En, tenslotte, hoe evolueren de financiën en op welke middelen zullen de nieuwe beleidsploegen kunnen rekenen om hun nieuwe plannen uit te kunnen voeren?

Graag geef ik nog mee dat dit infomoment niet bedoeld is als éénrichtingsverkeer. Het is de bedoeling om er een interactieve namiddag van te maken en om in debat te gaan met elkaar over de gepresenteerde cijfers. Gemeenten kunnen hun cijfers vergelijken en leren uit de manier waarop zij bepaalde zaken hebben aangepakt.

Laat de presentatie van de financiële cijfers dus de aanleiding zijn om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Dat kan tijdens de sessie en ook nog nadien op het informeel netwerkmoment dat voorzien is op het einde van de sessie, waarbij we u ook graag een drankje en een hapje aanbieden.

Ik wens u een boeiende en leerrijke namiddag toe.

 Sabien verzorgt welkomstwoord op studienamiddag over financiële situatie lokale besturen