500 West-Vlaamse leerlingen nemen deel aan het technoboost techniekevent in Oudenburg


Klik hier voor de reportage van HLN!

 

Op dinsdag nemen 315 leerlingen deel uit het 5e en 6e leerjaar lager onderwijs. De deelnemende scholen zijn VBS Gravenbos Gistel, VBS H. Familie Oudenburg, GO! Arnoldus Oudenburg, Vrije basisschool Eernegem-Bekegem, VBS Heilige Familie Ettelgem, Vbs De Tandem Oudenburg.

Op woensdag verwelkomen we 219 leerlingen uit het 2e en 4e leerjaar secundair onderwijs.
De deelnemende scholen zijn VTI Oostende, Mast Brugge, GO! Athena Pegasus, Atlas Atheneum Gistel, Ensorinstituut Oostende, GO! Atheneum Nieuwpoort.

 

Investeren in de jeugd en knelpuntberoepen binnen de technische sector

Technologie evolueert razendsnel en wordt alsmaar bepalender in het werkveld. Logisch dus dat (ook) de West-Vlaamse industrie meer en meer een beroep doet op technologisch vakmanschap voor de invulling van uitdagende functies.

Kiezen voor een technisch-wetenschappelijke richting is daarom een slimme en strategische zet. Om die reden wil Technoboost deze opleidingen maximaal in de kijker plaatsen door:

- jongeren en hun ouders uitgebreid te informeren over technische opleidingen en beroepen;

- acties op te zetten die de industriële sector onder de aandacht brengen.

Op deze manier hoopt Technoboost de kwalitatieve instroom in onze ondernemingen te vergroten.


Lees hierna het woordje van Sabien tijdens het persmoment:

Geachte aanwezigen,

Met het provinciebestuur zijn we ervan overtuigd dat, als kinderen en jongeren op ‘de juiste plek zitten', rekening houdend met hun mogelijkheden, interesses en talenten, ze meer kans hebben op een vlotte schoolloopbaan.

Een belangrijke piste die we hierin volgen is het in de kijker zetten van technische opleidingen en als een positieve studiekeuze stimuleren. Elk kind op de juiste plek in het schoolgebeuren is essentieel om alle slaagkansen in de studieloopbaan en in het beroepsleven te hebben. We moeten daarom kinderen zeker laten proeven van techniek en wetenschap en hen daarin hun talenten laten ontdekken.

We ondersteunen daarom projecten die dat als doel stellen via ons provinciaal reglement flankerend onderwijs en we nemen op dat vlak zélf initiatief in samenwerking met vele partners.

Vandaag komen hier de twee samen:

De stad Oudenburg diende in het najaar van 2022 een dossier in in het kader van het reglement voor projectsubsidies. In de afgelopen bijna 10 jaar kregen meer dan 100 projecten een financieel duwtje. Meer dan de helft legden het accent op studiekeuze, STEM, 21e eeuwse vaardigheden, ... Niet alle projecten zijn even groots, maar ook de kleine druppeltjes zijn voor onze provincie én voor ons onderwijs waardevol.

De deputatie kende op basis van het positief advies van de commissie aan de stad Oudenburg een subsidie toe van 25.850 euro. De commissie vond vooral de netoverschrijdende samenwerking en het opentrekken van de bibliotheekwerking heel positief. Er werd in het voortraject geadviseerd om met het RTC als coördinator voor Technoboost contact op te nemen. En dit is de reden waarom we hier vandaag in Oudenburg zijn met een event van Technoboost.

En zo komen we bij het andere luik: de eigen initiatieven.

Om een duurzaam antwoord te bieden op enerzijds het stijgende tekort aan geschoolde technici voor de West-Vlaamse arbeidsmarkt, de vergrijzing van de beroepsbevolking in de industrie en haar imago; en anderzijds de nood aan een opwaardering van het technisch en beroepsonderwijs, is er nood is aan een gezamenlijk initiatief waarbij de krachten en middelen gebundeld worden.

Want het was vorige week dan uitgebreid in de media, technieker voor industriële installaties voert nu de ranglijst van knelpuntberoepen aan. En ook in de top 10 vinden we heel wat technische profielen terug. 

Het is mede door die vaststeling dat de Provincie, de POM, het RTC West-Vlaanderen en de industriële sectoren TOFAM - nu Mtech+ - (metaal), Plastiq  (chemie, kunststoffen & life sciences), VOLTA (elektrotechniek) en COBOT( textiel & flexibele materialen) eind 2017 samen hun verantwoordelijkheid opnamen en beslisten om te gaan samenwerken. Binnen het studiegebied mechanica-elektriciteit wilden we samen inititatieven opzeggen om zo onze slagkracht te vergroten. Om dit partnerschap te onderschrijven werd op 4 oktober 2017 een intentieverklaring ondertekend. Daarna volgden 4 samenwerkingsovereenkomsten en sloten later ook VDAB, en de sectorfondsen Alimento en Constructiv aan. 

We bereikten met alle initiatieven (de kleine en grotere events maar ook het initiatief Escape from Your school) samen 500 scholen en bijna 14.500 leerlingen.

Ik wil hier van de gelegenheid gebruik maken om alle partners te bedanken: de POM, VDAB en de sectorfondsen als kernpartners. En natuurlijk vooral ook het RTC als coördinator en organisator. Maar zeker ook een woordje van dank alle bedrijven, hogescholen en andere organisaties die zich op het een of andere event inzetten om voor de leerlingen een boeiende workshop te voorzien. Ook dank aan alle scholen (lager en secundair) die altijd heel enthousiast reageerden op alle initiatieven en zich inschreven of zelf ook een workshop lieten geven door hun leerlingen. En dan zeker ook het Beroepenhuis die telkens weer opnieuw instaat met het RTC om de flow van de workshops vlotjes te laten verlopen.

 500 West-Vlaamse leerlingen nemen deel aan het technoboost techniekevent in Oudenburg  500 West-Vlaamse leerlingen nemen deel aan het technoboost techniekevent in Oudenburg  500 West-Vlaamse leerlingen nemen deel aan het technoboost techniekevent in Oudenburg