Alimentatie weigeren wordt moeilijker


Dat staat in een wetsvoorstel van Open Vld-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu dat door de voltallige Kamer in overweging is genomen. Lahaye-Battheu wil het op deze manier voor de rechthebbenden makkelijker maken om korter op de bal te spelen. Volgens het liberale Kamerlid krijgt 19% van de alleenstaande vrouwen nooit het onderhoudsgeld waar ze recht op hebben. En amper 60% krijgt het alimentatiegeld altijd keurig op tijd uitbetaald. De bestaande procedures om de betaling af te dwingen, zijn vaak omslachtig of brengen geen zoden aan de dijk.

Bron: Het Laatste Nieuws, 26 juli 2008.

 

"Onderhoudsgeld ontwijken wordt veel moeilijker"

Wanneer een ouder twee maanden geen alimentatiegeld betaalt kan de rechter sowieso een deel van het loon opeisen. Met dit wetsvoorstel willen de Open Vld'ers Sabien Lahaye-Battheu en Bruno Steegen (foto) de niet-betaling van onderhoudsgeld tegengaan.

"De gezinnen van vandaag zien er erg anders uit dan vroeger. Er zijn steeds meer alleenstaande ouders. Dit heeft natuurlijk ook zijn financiële consequenties. Waar in ons land gemiddeld 15,2 procent van de mensen onder de armoededrempel leven is dat bij alleenstaande ouders maar liefst 31,2 procent", zegt Bruno Steegen. "Eén van de oorzaken hiervan is dat veel alleenstaande ouders problemen ondervinden om de betaling te bekomen van het onderhoudsgeld. Zo ontvangt 19% procent van de alleenstaande vrouwen de alimentatie helemaal niet en slechts 60% kan zeggen dat ze de alimentatie regelmatig ontvangen."

Discussies vermijden

Het niet ontvangen van alimentatie kan er volgens Steegen - tevens advocaat in veel echtscheidingszaken - toe leiden dat er spanningen en discussies ontstaan of dat de bestaande spanningen escaleren, hetgeen een negatieve invloed heeft op de kinderen. Om dat te voorkomen dienen Bruno Steegen en partijgenote Sabien Lahaye-Battheu een nieuw wetsvoorstel in. "De rechter moet de begunstigde van de alimentatie de mogelijkheid geven om rechtstreeks het verschuldigde geld te ontvangen van zodra het onderhoudsgeld gedurende twee maanden niet is betaald. Vandaag staat de ene rechter dat gemakkelijk toe, en de andere bijna nooit. Door het nieuwe voorstel zal een adequate gelijkvormige aanpak standaard worden", aldus Steegen.

Bron: Het Belang van Limburg, 26 juli 2008.

Als een ex-partner twee maanden na elkaar geen alimentatiegeld heeft betaald, kan zijn ex hem voor de rechter dagen om hem tot betalen te dwingen. Dat staat in een wetsvoorstel van Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Volgens het kamerlid krijgt bijna een vijfde van de vrouwen nooit het onderhoudsgeld waar ze recht op heeft.

Bron: Metro, 28 juli 2008.