Verbroedering


Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) pleitte voor meer samenwerking met Noord-Frankrijk. Zij stelde een verbroedering voor met een Franse gemeente uit de Eurometropool.

Volgens burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) moet gestreefd worden naar een beter contact met de vijf Franse buurgemeenten. 'We zaten al aan tafel met Boeschepe en Godewaersvelde, maar we stellen ons de vraag of een verbroedering wel zinvol is. Volgens ons liggen de gemeentes te dichtbij.'

Bron: Het Nieuwsblad