Meer dan 50.000 wapens


De cijfers werden vrijgegeven door de Poperingse Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), lid van de commissie Justitie in de Kamer. In een eerste fase van de nieuwe wapenwet werd de periode voor de aangifte van wapenbezit door particulieren verlengd tot 31oktober 2008. Na tal van hoorzittingen wordt nu een oplossing gezocht voor de juridische en praktische problemen die op het terrein worden ervaren.

'Voor Open VLD gaat een goede wapenwetgeving uit van een drietal drijfveren: zoveel mogelijk wapens uit de illegaliteit halen, mensen nog meer bewust maken van de mogelijke gevaren van wapens en ook redelijkheid aan de dag leggen ten opzichte van de echte wapenliefhebber', aldus Sabien Lahaye-Battheu.

Sinds juni 2006 werden in West-Vlaanderen 14.319 wapens ingeleverd voor vernietiging. Naar schatting de helft hiervan zou voordien niet bekend geweest zijn. Voor 2.220 wapens werd een eerste aanvraag tot vergunning gedaan. Er werden 12.079 hernieuwingsaanvragen geregistreerd. De teller van het aantal niet-sportschutters of niet-jagers die een jacht- of sportwapen lieten registreren staat op 7.512. Van 8.293 jagers en 1.272 sportschutters is het wapen intussen geregistreerd.

Bron: Het Nieuwsblad