Wat wil Poperinge doen met de in onbruik geraakte site van het station?


Sinds jaar en dag werden de bieten van de Westhoek in het overslagstation van Poperinge in wagons geladen en via het spoor naar Moerbeke gevoerd. Door de sluiting van de suikerfabriek van Moerbeke-Waas is dat transport weggevallen. De groep Iscal Sugar houdt nog één fabriek over in het Henegouwse Fontenoy, maar die is via het spoor niet bereikbaar.

 

Een deel van het station in Poperinge is hierdoor in onbruik geraakt. Sabien polste bij de Minister van Overheidsbedrijven, Inge Vervotte (CD&V), naar de toekomstperspectieven voor dit deel van het station. In haar antwoord gaf de minister aan dat er dienaangaande wel besprekingen bezig zijn met de gemeente. Vooral de evolutie van het verkeer zal een grote rol spelen bij de toewijzing van de vrije ruimten. Er is een evaluatietermijn van ten minste twee jaar gepland.

 

Op de gemeenteraad van 30 oktober ll. vroeg Sabien tevens gemeenteraadslid en fractieleider, wat de besprekingen tussen het kabinet en stad Poperinge al opgeleverd hebben, en wat stad Poperinge wil doen met de site. Burgemeester Dejaegher (CD&V) kon enkel stellen dat het RUP Nijverheidsstraat in opmaak is, en dat er een voorstel voor "een project stadskernhernieuwing" werd gedaan.