Nog geen beslissing over herinrichting Marktplein


Er is nog steeds geen beslissing over de herinrichting van de Grote Markt. Twee private firma's lieten wel al studies uitvoeren om een ondergrondse parking aan te leggen.

Volgens Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) willen de handelaars een volksraadpleging over de zaak. Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordde dat bij het schepencollege nog geen enkele brief of petitie was toegekomen in verband met de heraanleg. 'Wij hebben nog geen enkele beslissing genomen. Die volgt pas binnen enkele weken, na raadpleging van de fracties en na diverse inspraakrondes. Daarin zal de opportuniteit van een eventuele ondergrondse parking aan bod komen. Het voorstel kwam destijds van de Markthoreca, die nu tegen zou zijn. Ook de toenmalige VLD keurde toen de studieopdracht goed. Maar een grondige renovatie van het Marktplein komt er sowieso. Sinds dertig jaar is er niets veranderd aan de Grote Markt. Indien we nu niets doen, blijven we weer stilstaan, en dat is eigenlijk achteruit gaan'.

Informeel liet de burgemeester weten dat de eventuele aanleg van een ondergrondse parking in eigen regie zou gebeuren. Met dank dus aan de twee private firma's, die reeds hun huiswerk hadden gemaakt. (ahp)

Bron: Het Nieuwsblad - Oostende / Westhoek