Twee keer niet betaald? Meteen loonbeslag


Het is een probleem dat wel vaker voorkomt bij scheidingen: de rechter verplicht een van de ouders tot betaling van een alimentatie, alles lijkt in orde, maar in de praktijk loopt de regeling in het honderd. Het onderhoudsgeld wordt niet betaald en om het op te eisen, zijn bloed, zweet en tranen nodig. En dan lukt het dikwijls nóg niet.

Vijf jaar geleden dacht de overheid de oplossing te hebben gevonden. Ze richtte de zogenaamde Dienst voor Alimentatievorderingen op, die niets anders doet dan achterstallig onderhoudsgeld opeisen. Maar die dienst is allesbehalve een succesverhaal: sinds de oprichting kon nog maar 14procent van het geld worden teruggevorderd.

Daarom worden de alimentatieregels nu aangeschroefd. In de Kamercommissie Familierecht werd gisteren unaniem gestemd over de wetsvoorstellen daarvoor. 'In het najaar moet het allemaal serieus wat strenger worden', zegt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD).

Een ouder die twee keer zijn onderhoudsgeld niet gestort heeft gekregen, zal niet langer machteloos moeten toekijken. Hij of zij kan probleemloos naar de rechter stappen om een 'ontvangstmachtiging' te eisen. 'De rechter zal dan een brief naar de werkgever of de RVA sturen', verduidelijkt Lahaye-Battheu. 'Die zal op zijn beurt het verschuldigde bedrag van het loon van je ex afhouden en rechtstreeks doorstorten op de rekening van diegene die er recht op heeft.'

In de praktijk zullen de nieuwe regels een wereld van verschil betekenen, meent Lahaye-Battheu. 'Vroeger kon je de rechters ook al om loonbeslag vragen, maar die wilden dikwijls nog wat afwachten. Om de simpele reden dat ze die maatregel vaak nogal radicaal vinden. Die tijd is voorbij. Als je ex twee keer niet betaald heeft, zal de rechter verplicht zijn om in te grijpen. In veel gevallen vermijdt dat een pak miserie.'

Nog een andere, jarenlange discussie wordt ten laatste eind dit jaar beslecht: de berekening van de alimentatie. 'Nu moet de een zoveel betalen en de ander zoveel. Maar niemand weet waarop al die berekeningen gebaseerd zijn', aldus Lahaye-Battheu. 'Ook dat zal veranderen. De rechter zal duidelijker moeten motiveren.'

En al even opmerkelijk: de rechter zal de mogelijkheid krijgen om de alimentatie te verhogen, bijvoorbeeld wanneer een kind zestien wordt.

Bron: Het Nieuwsblad, 13 mei 2009.