Nationaal


 • 09 juli 2017 - Gemiddeld 650 boetes per jaar voor te traag rijden

  Jaarlijks worden gemiddeld 650 bestuurders beboet voor te traag rijden. Tot die opvallende vaststelling komt Sabien, die de cijfers via een schriftelijke vraag opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).
  Lees meer
 • 06 juli 2017 - Beschonken fietsers verliezen niet langer automatisch rijbewijs

  Rechters zijn niet langer verplicht om van beschonken fietsers het autorijbewijs in te trekken. De Kamer keurde daarover vanavond unaniem een wetsvoorstel van Sabien goed. "Dit is geen vrijgeleide voor openbare dronkenschap, maar de straf wordt wel meer proportioneel."
  Lees meer
 • 05 juli 2017 - Stijgend aantal tijdelijke uitsluitingen van vreemdelingen uit opvangstructuren

  Vorig jaar werden aan vreemdelingen 92 tijdelijke uitsluitingen uit opvangstructuren opgelegd. In 2015 gebeurde dat 64 keer. Dat is veel meer dan de jaren daarvoor: 14 in 2011, 14 in 2012, 42 in 2013 en 15 in 2014. Voor het eerste kwartaal van dit jaar staat de teller op 12. Een en ander blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op een schriftelijke vraag van Sabien. Sinds een jaar is ook een definitieve uitsluiting mogelijk, maar die werd nog geen enkele keer opgelegd.
  Lees meer
 • 29 juni 2017 - Bloedanalyses: in één op de tien gevallen ander resultaat dan speekseltesten

  Van alle bloedanalyses, die het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) in 2014 en 2015 uitvoerde na een positieve speekseltest, bleek 7,8% vals positief. Vorig jaar was dat zelfs 11,3%. Die stijging is vermoedelijk te wijten aan de hogere gevoeligheid van de speekseltest voor cocaïne, het detectievenster in speeksel is langer dan in bloed. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Sabien. Hij bevestigde dat 'speekselcollectoren' in de toekomst die bloedanalyses zullen vervangen.
  Lees meer
 • 29 juni 2017 - Sabien naar Straatsburg voor de zomersessie van de Raad van Europa

   Sabien naar Straatsburg voor de zomersessie van de Raad van Europa De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) bestaat uit 318 parlementsleden afkomstig uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Als lid van de Belgische delegatie, was Sabien vandaag in Straatsburg aan het werk.
  Lees meer
 • 22 juni 2017 - App 112 eind deze maand in werking

  Na een maandenlang uitstel zal eind juni de App 112 eindelijk beschikbaar zijn. Dat bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op vragen van Sabien en collega Jef Van den Bergh (CD&V). Verder zullen er uiterlijk eind dit jaar twee proefprojecten starten rond 'pre-call-taking'. Dit systeem moet burgers direct bij de juiste hulpdienst brengen.
  Lees meer
 • 21 juni 2017 - Aantal schadeclaims tegen agenten van federale politie daalt

  Het aantal schadeclaims door derden tegen de personeelsleden van de federale politie bedroeg 231 in 2014, 239 in 2015 en 203 vorig jaar. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van Sabien, die ook vernam dat momenteel wordt onderzocht hoe de afhandeling van schadegevallen kan worden verbeterd.
  Lees meer
 • 20 juni 2017 - NMBS schakelde vorig jaar 2.100 taxi's in voor gestrande reizigers

  Treinreizigers, die stranden door een geschrapte of vertraagde laatste trein, kunnen een beroep doen op een taxi voor het resterende gedeelte van hun reistraject. De NMBS schakelde hiervoor vorig jaar 2.100 taxi's in. Die ritten kostten het bedrijf 140.000 euro. Er werden ook 25 hotelovernachtigen geboekt. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) en zijn voorgangers op schriftelijke vragen van Sabien.
  Lees meer
 • 10 juni 2017 - Spectaculaire daling van aantal gepersonaliseerde nummerplaten

  Vorig jaar werden 1.777 gepersonaliseerde nummerplaten, waarbij de autobestuurder zelf de combinatie van cijfers en letters mag kiezen, uitgereikt door de directie Inschrijving Voertuigen. Dat zijn er spectaculair minder dan in 2015 toen het er 5.943 waren. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van Sabien. "Dat heeft alles te maken met de verdubbeling van de prijs naar 2.000 euro in december 2015. De inkomsten uit zo'n nummerplaten daalde dan ook van 6,1 miljoen euro in 2015 tot 3,3 miljoen euro vorig jaar. Ik ben dan ook tevreden dat de prijs vanaf het najaar opnieuw wordt teruggebracht naar 1.000 euro", reageert Sabien tevreden. "De prijs moet in verhouding staan tot het product."
  Lees meer
 • 08 juni 2017 - Kamer keurt nieuwe wet voor de private veiligheid goed

   Kamer keurt nieuwe wet voor de private veiligheid goed Vandaag zet de Kamer het licht op groen voor een nieuwe wet voor de private veiligheid. Samen met collega Katja Gabriëls trok Sabien jarenlang aan de kar: "Maar het werk is nog niet af. Het is niet omdat de private sector een bepaalde taak of bevoegdheid wettelijk kan uitvoeren, dat dit in de praktijk ook zal gebeuren. Open Vld blijft ijveren voor een model waarbij de politie zich concentreert op haar kerntaken en preventieve en administratieve taken maximaal, maar binnen een gereguleerd kader, overlaat aan de private sector." Lees hier ook Sabiens tussenkomst tijdens de plenaire zitting van de Kamer.
  Lees meer