Poperinge


 • 26 maart 2013 - Tussenkomsten Open Vld in de gemeenteraad van 25 maart 2013

  Op de agenda van de gemeenteraad gisteravond stonden 27 punten. De leden en de voorzitters van vier gemeenteraadscommissies werden aangeduid. Twee van de vier gemeenteraadscommissies krijgen een voorzitter uit de oppositie. De gemeenteraadscommissie algemene zaken en financi├źn krijgt Eric Butaye als voorzitter, de gemeenteraadscommissie ruimtelijke, milieu-en natuurontwikkeling zal worden voorgezeten door Sabien.
  Lees meer
 • 28 februari 2013 - Jong Vld Poperinge daagt de quizzers onder jullie uit!

  Op zaterdag 16 maart is het weer quizzen geblazen. Het is intussen al voor de derde keer dat Jong Vld Poperinge de organisatie hiervan op zich neemt. Als je nog 4 andere bollebozen kent met wie je een ploegje kan vormen, aarzel dan niet!
  Lees meer
 • 26 februari 2013 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 februari 2013

  Op de gemeenteraad gisteravond werd o.a. het huishoudelijk reglement goedgekeurd. In dat reglement worden aanvullende maatregelen opgenomen in verband met de werking van de raad. Net zoals 6 jaar geleden heeft de fractie van Open Vld zich bij de stemming van dit punt onthouden.
  Lees meer
 • 04 februari 2013 - Waarom stemt Open Vld tegen de evaluatie van de verkeerscirculatie?

  Alle centrumbewoners kregen het voorbije weekend een briefje in de bus. In de gemeenteraad van 28 januari ll. besliste de CD&V-Samen-meerderheid om opnieuw een studiebureau aan te stellen, dat de huidige verkeerscirculatie moet evalueren. Open Vld stemde tegen. In de brief licht Open Vld het stemgedrag toe.
  Lees meer
 • 03 februari 2013 - Gwendolyn Rutten te gast op nieuwjaarshappening

   Gwendolyn Rutten te gast op nieuwjaarshappening Gisteravond klonk Open Vld Poperinge samen met de leden en sympathisanten op het nieuwe jaar. Gastspreker was niemand minder dan nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten. Zij kwam iets later aan dan voorzien gezien zij de weg naar zaal Palace maar niet kon vinden. Of hoe de nieuwe verkeerscirculatie ook voor een niet-Poperingenaar voor problemen blijft zorgen. Voorzitter Johan Lefever en Sabien spraken hun uitdrukkelijke dank uit aan allen die Open Vld hebben gesteund tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen.
  Lees meer
 • 29 januari 2013 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 januari 2013

  Op de gemeenteraad van 28 januari werd voorgesteld om een studiebureau aan te stellen om de verkeerscirculatie in het centrum van Poperinge te evalueren. "Dit wasvoor Open Vld een belangrijk punt tijdens onze verkiezingscampagne, en blijkbaar heeft het bestuur de roep van de kiezer op dit vlak ook gehoord. Ons programmapunt wordt meteen door de meerderheid opgepikt. Toch konden wij dit punt helaas niet goedkeuren," aldus Sabien, die sterk ontgoocheld is in de manier waarop het bestuur de evaluatie wil laten gebeuren.
  Lees meer
 • 12 januari 2013 - Nieuwjaarshappening Open Vld Poperinge met nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten

  Samen met het bestuur van Open Vld Poperinge nodigt Sabien u graag persoonlijk uit op de nieuwjaarshappening op zaterdag 2 februari 2013 om 19u in Hotel Palace (Ieperstraat 34 te Poperinge). Gastspreker is Gwendolyn Rutten, nationaal voorzitter Open Vld. Hier treft u de uitnodiging met alle practica om in te schrijven.
  Lees meer
 • 03 januari 2013 - Tussenkomsten van Open Vld tijdens installatievergadering van nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013

   Tussenkomsten van Open Vld tijdens installatievergadering van nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013 Ook in Poperinge werd gisteravond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Sabien legde in de gotische zaal van het stadhuis de eed af, opnieuw samen met Eric Butaye, Danny Lefebvre, Josianne Lesage en Marie-Claire Tylleman. De extra zetel, die Open Vld wist te bemachtigen, gaat naar Pascal Lapanne, die ook zwoer de verplichtingen van zijn mandaat trouw na te komen. Lees hier Sabiens tussenkomsten bij de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad en de vijf schepenen.
  Lees meer
 • 18 december 2012 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 17 december 2012

  Gisteravond werd de verlenging van een aantal belastingen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. "Na de verkiezingen kondigde de burgemeester een globaal debat aan over fiscaliteit. Vandaag, op het einde van de legislatuur, probeerde hij enkele belastingen voor vele jaren door de strot van de huidige gemeenteraad te duwen, zodat de nieuw verkozenen hierin geen enkele inspraak hebben", zegt Sabien. "Gezien onze kritiek hierop, verwoord door collega Eric Butaye, werd ter zitting beslist om de termijnen te beperken."
  Lees meer
 • 25 november 2012 - 400 euro van Open Vld en Willemsfonds Poperinge voor vzw Autisme Westhoek

   400 euro van Open Vld en Willemsfonds Poperinge voor vzw Autisme Westhoek Vandaag kwamen het bestuur en de leden van Willemsfonds Poperinge samen in 't Hommelhof te Watou voor de jaarlijkse statutaire vergadering van de vereniging. Samen met Open Vld Poperinge werd een cheque van 400 euro overhandigd aan de vzw Autisme Westhoek.
  Lees meer