Nationaal


 • 13 juli 2016 - Bijna 7 miljoen euro boetes geïnd voor het niet indienen van belastingaangifte

  Voor het aanslagjaar 2014 werd 6,85 miljoen euro aan boetes geïnd van belastingplichtigen, die verzuimden een aanslag in te dienen. In totaal werden er 80.089 belastingverhogingen doorgevoerd. Zo blijkt uit cijfers die minister van Financiën Johan Van Overtveldt verstrekte in antwoord op een schriftelijke vraag van Sabien. Het is vandaag de laatste dag om online de belastingaangifte in te dienen.
  Lees meer
 • 11 juli 2016 - 'Naaste familie betrekken om gezinsdrama's te vermijden'

  Als iemand onder dwang wordt opgenomen in een psychiatrische instelling, of daaruit ontslagen wordt, moet de naaste familie verplicht gehoord of verwittigd worden. Het wetsvoorstel daarover van Kamerlid Carina Van Cauter, mee ondersteund door Sabien en collega Ine Somers, werd vorige week goedgekeurd in de commissie Justitie. Lees hier de berichtgeving in 'De Standaard' van vandaag.
  Lees meer
 • 07 juli 2016 - Elektronisch aangetekende zending: eindelijk juridisch kader

  De Kamer neemt vanmiddag een wetsontwerp aan van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo, dat onder andere het juridische kader schept om elektronische aangetekende zendingen eindelijk mogelijk te maken. Drie jaar geleden nam de Kamer hierover reeds een wetsvoorstel van Sabien aan, maar daarop kwamen toen opmerkingen vanuit de Europese Commissie. "Niet alleen een administratieve vereenvoudiging, maar ook goedkoper voor bedrijven en consumenten", reageren de Open Vld'ers tevreden.
  Lees meer
 • 05 juli 2016 - Wilde stakingen op het spoor tussen 25 mei en 3 juni: spectaculaire verschillen tussen Nederlandstalige en Franstalige medewerkers

  Het was reeds bekend dat de stakingsbereidheid tijdens de wilde spooracties van 25 mei tot en met 3 juni veel groter was in het zuiden dan in het noorden van het land. Uit de exacte cijfers, die ik opvroeg bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR), blijkt dat er inderdaad spectaculaire verschillen waren tussen de Nederlandstalige en Franstalige medewerkers. Mijn wetsvoorstel om wilde stakers te beboeten, werd vorige week in overweging genomen door de Kamer.
  Lees meer
 • 23 juni 2016 - Selor op zoek naar 100 griffiers en secretarissen

  Er bestaan 2 specifieke functies als bachelor bij de Rechterlijke Orde: secretaris bij de parketten en griffier bij de griffies. Tot en met 15 juli kunnen geïnteresseerden solliciteren. Iets voor jou?
  Lees meer
 • 22 juni 2016 - Sabiens resolutie betreffende een verbeterde sociale dialoog binnen de NMBS groep goedgekeurd

  In de resolutie roept Sabien de federale regering o.a. op om initiatief te nemen om sociale verkiezingen binnen de NMBS-groep mogelijk te maken en dringend werk te maken van de gegarandeerde dienstverlening. De bezetting van seinhuizen en spoorweginstallaties moet harder worden aangepakt. De resolutie dringt er ook op aan om werk te maken van meer productiviteit bij het personeel, mét aandacht voor de werkomstandigheden.
  Lees meer
 • 21 juni 2016 - Politierechters stuurden vorig jaar bijna 3.000 zware verkeersovertreders op cursus: veel meer toegepast in Wallonië dan in Vlaanderen

  De politierechters hebben vorig jaar 2.907 zware verkeersovertreders verplicht op cursus gestuurd, bijna een verdubbeling in vergelijking met vier jaar geleden (1.675 in 2012, 2.315 in 2013 en 2.441 in 2014). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van Sabien, die ervoor pleit snel werk te maken van het recupereren van de kosten voor alternatieve straffen bij de overtreders.
  Lees meer
 • 17 juni 2016 - Vorig jaar opvallende daling van aantal boetes voor rijden zonder gordel of het niet gebruiken van een kinderbeveiligingssysteem

  De politie stelde vorig jaar opvallend minder overtredingen vast voor het niet dragen van de veiligheidsgordel in de auto of het niet gebruiken van een kinderbeveiligingssysteem. In het eerste semester van 2015 werden er dagelijks gemiddeld 213 boetes uitgeschreven. In 2014 waren dat er elke dag gemiddeld 281, 273 in 2013 en 236 in 2012. De jaren daarvoor lag dat aantal gemiddeld nog boven de 300. Dat blijkt uit antwoorden van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en zijn voorgangers op schriftelijke vragen van Sabien, die afleidt dat de lokale politie negen op de tien overtredingen vaststelt, de federale politie één op de tien.
  Lees meer
 • 14 juni 2016 - Sabien interpelleert Vandeput over interne hervorming van de federale overheid

  Vanmorgen vond in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een gedachtewisseling plaats met minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) over de zogenaamde 'redesign' (interne hervorming) van de federale overheid. "Dit project moet de federale overheidsdiensten niet alleen efficiënter maken, ze moet vooral zorgen voor een betere dienstverlening en minder uitgaven of besparingen opleveren", herinnert Sabien aan de doelstelling van het project. Bijna een jaar na de goedkeuring door de ministerraad stelde Sabien zich in de commissie kritisch op over de voortgang van het project en vroeg ze zich of de ambities niet werden afgezwakt.
  Lees meer
 • 12 juni 2016 - Sabien in debat in 'De Zevende Dag'

  Vanmorgen ging Sabien in 'De Zevende Dag' met Groen-collega Stefaan Van Hecke in debat over o.a. de stakingen bij de NMBS. "Kan er niet op andere manier gestaakt worden, zonder dat reiziger dupe is", luidde de centrale vraag. Sabien pleitte ervoor nu niet de catalogus van stakingsvormen uit te breiden, maar vooral de wilde stakingen aan te pakken en de gegarandeerde dienstverlening te concretiseren (de scenario's werden vorige week voorgesteld in het parlement en Frankrijk bewijst dat het kan)!
  Lees meer