Poperinge


 • 30 maart 2021 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 29 maart 2021

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 29 maart 2021 Op de gemeenteraad gisteravond werd onze aandacht gevraagd voor slechts 10 agendapunten. Toch duurde de zitting drie uur. De toekenning van een prefinanciering van de stad aan vzw De Fietseling, de voorlopige onteigening van private gronden voor de verwerving van de Duitse toren langs de Westvleterseweg, het beleidsplan hopmuseum 2021-2025 en het beleidsplan Toerisme en Recreatie 2021-2025: allemaal punten waarbij de fractie van Open Vld vragen en bedenkingen bij had. Op het einde van de zitting kwamen ook de vier actuele vragen vanuit Open Vld aan bod.
  Lees meer
 • 20 maart 2021 - Open en Jong Vld en de Liberale Vrouwen Poperinge doen mee aan de zwerfvuilactie

   Open en Jong Vld en de Liberale Vrouwen Poperinge doen mee aan de zwerfvuilactie De maand maart is de maand van de netheid. Open en Jong Vld Poperinge en de Liberale Vrouwen Poperinge sloegen de handen in mekaar en gingen samen op stap om zwerfvuil op te ruimen. Ongelooflijk hoeveel zwerfvuil te vinden is op een traject van amper acht kilometer! Via de app WePlog kan je trouwens ook zelf, als particulier, aan de slag. De app laat je zien waar onlangs al dan niet werd opgeruimd. Zeker doen!
  Lees meer
 • 18 maart 2021 - Kunstenfestival 'Watou 2021' pakt uit met nieuwe locaties

   Kunstenfestival 'Watou 2021' pakt uit met nieuwe locaties Het Kunstenfestival Watou, dat dit jaar plaatsvindt van 3 juli t.e.m. 5 september, pakt uit met enkele nieuwe locaties in Poperinge. Watou blijft de uitvalsbasis. Daar presenteren de meeste kunstenaars en dichters hun werk. De Gasthuiskapel en het Kasteel De Lovie met het kasteelpark komen erbij. Dat zorgt meteen voor een grotere spreiding van de bezoekers, die kunnen gebruikmaken van een gratis pendelbus om zich zorgeloos te verplaatsen tussen de verschillende locaties. Stad Poperinge werkt samen met Westtoer en de Provincie West-Vlaanderen om een vlotte verbinding tussen de drie hoeken van het parcours te garanderen.
  Lees meer
 • 23 februari 2021 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 februari 2021

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 februari 2021 Na de fractievergadering van Open Vld op 15 februari (zie foto) kwam de gemeenteraad gisteravond - ook nog steeds online - samen voor de bespreking van 17 agendapunten. Vanuit onze fractie waren er tussenkomsten over de motie tot behoud van een volwaardige dienstverlening aan de stationsloketten, over de tweede fase van het project doortocht Reningelst en over de contantbelasting op de inzameling van restafval en gft-afval via het diftarsysteem en van pmd-afval. In een toegevoegd punt vroeg Sabien aan het stadsbestuur om het gevoerde diversiteitsbeleid zichtbaarder te maken. Via mondelinge vragen wilde de fractie meer weten over de timing van de start van de werken aan de Vroonhofsite, over de snelheidsremmende infrastructuur in de Sint-Bertinusstraat en over de plannen met de site Weeuwhof. Ook de steeds terugkerende wateroverlast in de Vlamertingseweg werd aangekaart.
  Lees meer
 • 26 januari 2021 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 januari 2021

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 januari 2021 De dagorde met 16 agendapunten kreeg wat meer 'body' dankzij enkele toegevoegde punten en mondelinge vragen vanuit onze fractie: een voorstel van Johan om ons lokaal erfgoed nog beter te vrijwaren en van Sabien om het Bomencharter te ondertekenen; een vraag van Christine over het gebruik van afvalcontainers en de kerkhofmuur in Reningelst, van Isabel over de komende inentingsoperatie en van Sabien om een stilteplek te creëren ter ere van alle overledenen het voorbije jaar.
  Lees meer
 • 24 december 2020 - Lees de Burgerkrant van Open Vld Poperinge

   Lees de Burgerkrant van Open Vld Poperinge Alle inwoners van groot-Poperinge vonden deze week de Burgerkrant van Open Vld Poperinge in de brievenbus. Via de onderstaande link vindt u de online versie. Aarzel niet contact op te nemen met onze mensen in de gemeenteraad en het BCSD als u met vragen of verzuchtingen zit. Ook voorstellen om het beter te maken voor de Poperingse burger zijn altijd welkom.
  Lees meer
 • 22 december 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 21 december 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 21 december 2020 28 punten op de agenda van de gemeenteraad gisteravond, waaronder de tweede aanpassing van het meerjarenplan van de stad, het OCMW en het AGB De Kouter, waarop onze fractie zich zoals altijd heeft onthouden en fractieleider Bram voor een tussenkomst zorgde. Sophie nam het nieuwe actieplan lokale economie 3.0 onder de loep. Namens de fractie stelde zij dat er uiteraard goede zaken in het plan zitten, maar dat het echt niet kan dat de stad een belasting wenst in te voeren op onbenutte winkelvloeroppervlakte.
  Lees meer
 • 01 december 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 30 november 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 30 november 2020 De 19 agendapunten van de online gemeenteraad werden vlot afgewerkt en op een paar na unaniem goedgekeurd. Sabien moest - als voorzitter van Westtoer - de vergadering even verlaten toen de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Poperinge en Westtoer inzake de realisatie van een nieuwe Hoppelandfietsroute werd gestemd. Vanuit de fractie van Open Vld werden aanvullend nog actuele vragen gesteld door Sabien, Christine en Isabel. Deze vragen stonden in het teken van corona.
  Lees meer
 • 27 oktober 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 oktober 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 oktober 2020 Gisteravond ging de gemeenteraad, gezien de verstrengde coronamaatregelen, opnieuw digitaal door. Open Vld stelde vragen over o.a. het reglement inzake tussenkomst in begrafeniskosten van behoeftigen, de omschakeling van ophalen van het huishoudelijk restafval in zakken naar containers en het aanleggen van twee bufferbekkens op de industriezone. In een toegevoegd punt vroeg de fractieleider om de terrastaks in 2020 en 2021 niet te innen. Een idee dat het bestuur 'genegen' is en wil meenemen. Met een corona-winter op komst, wil Open Vld een boodschap van samenhorigheid en moed brengen tot bij de Poperingenaar. Dat kan volgens Sabien heel eenvoudig: plaats tijdelijke borden met moedgevende boodschappen in het straatbeeld, zorg voor meer en aangepaste straatversiering, laat muziek spelen in de straten, creëer gezellige bubbel-zithoekjes, enz. Een concreet antwoord van de schepen kreeg ze niet.
  Lees meer
 • 29 september 2020 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 september 2020

   Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 september 2020 Via de Facebookpagina van stad Poperinge was het voor de eerste keer mogelijk om de gemeenteraad ook live te volgen vanuit je zetel. Hoewel Open Vld al lang vragende partij was, wilde het stadsbestuur hierin tot nu toe niet meegaan. Hét 'dossier van deze legislatuur' stond gisteravond op de agenda, die 15 punten telde. Het stadsbestuur vroeg de goedkeuring van het (tweede) masterplan van de Vroonhofsite. De voltallige oppositie vroeg om het punt met een maand uit te stellen, en intussentijd een commissie te organiseren voor de gemeenteraad. Het gaat immers over een project dat geraamd wordt op 26 miljoen euro en gespreid wordt over 10 jaar! Het stadsbestuur negeerde de vraag.
  Lees meer