Nationaal


 • 26 mei 2016 - Sabien en collega Nele Lijnen dienen wetsvoorstel om wilde treinstakers te sanctioneren opnieuw in

  Naar aanleiding van de wilde staking bij het spoor riep Sabien vanmiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer minister van Mobiliteit François Bellot op om het akkoord uit 2009 tussen de sociale partners en spoordirectie wettelijk te verankeren, zodat wilde stakers kunnen worden beboet. Ze dient prompt samen met Nele Lijnen een wetsvoorstel in.
  Lees meer
 • 24 mei 2016 - Minder diefstallen, meer drugsfeiten in stations en op treinen

  Tussen 2012 en 2014 daalde het aantal gevallen van diefstal en afpersing in stations met bijna 40% en op treinen met een derde. Maar in dezelfde periode steeg het aantal drugsfeiten met meer dan 60% (!) in stations, op treinen was er meer dan een verdubbeling! Voor 2015 was de evolutie gelijkaardig. Sabien leidt een en ander af uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op haar schriftelijke vraag. Over de inzet van veiligheidspersoneel verschilt hij van mening met zijn collega van Mobiliteit François Bellot (MR).
  Lees meer
 • 19 mei 2016 - Sabien interpelleert staatssecretaris De Backer als eerste tijdens vragenuurtje

   Sabien interpelleert staatssecretaris De Backer als eerste tijdens vragenuurtje Vanmiddag mocht Sabien als eerste onze kersverse staatssecretaris, Philippe De Backer, interpelleren tijdens het wekelijkse vragenuurtje, over de hervorming van de Privacycommissie. Welkom in de Kamer, Philippe, en veel succes! Lees hierna de tussenkomst.
  Lees meer
 • 12 mei 2016 - Inleefbezoek aan pop-up Afrikaanse vrouwenkliniek

   Inleefbezoek aan pop-up Afrikaanse vrouwenkliniek Als ondervoorzitter van de 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' bracht Sabien vanmiddag, samen met minister Maggie De Block en collega's Nele Lijnen en Herman De Croo, een inleefbezoek aan een pop-up Afrikaanse vrouwenkliniek, die stond opgesteld op het Natieplein. Een zeer realistische en confronterende ervaring met de problemen waarmee Afrikaanse meisjes en vrouwen kunnen kampen. Sabien aanhoorde er pijnlijke verhalen, bijvoorbeeld 225 miljoen vrouwen in wachtrij voor anticonceptie. Blijvende aandacht nodig voor het Zuiden! Bekijk hierna het filmpje.
  Lees meer
 • 04 mei 2016 - Slechts kwart van voorschotten onderhoudsgeld teruggevorderd

  De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), die begin 2013 werd opgericht om problemen met het niet-betalen van onderhoudsgeld voor kinderen op te lossen, betaalde in 10 jaar tijd (tussen oktober 2005 en december 2015) afgerond 199 miljoen euro uit aan voorschotten. Daarvan werd 53,6 miljoen euro teruggevorderd, dus slechts 26,9%. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op een vraag van Sabien, die ervoor pleit de beschikbare instrumenten, om de voorschotten terug te vorderen, méér te benutten.
  Lees meer
 • 20 april 2016 - Zonder toestemming binnendringen in haven voortaan strafbaar

  De Kamercommissie Justitie zette vandaag het licht op groen voor een wetsvoorstel dat 'het zonder machtiging of toestemming binnendringen in een havenfaciliteit en/of onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven' strafbaar stelt. N-VA had het initiatief genomen, dat Sabien ondersteunde. CD&V kwam met een alternatief voorstel. Het consensusvoorstel met redelijke straffen werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.
  Lees meer
 • 24 maart 2016 - Sabien op zending met de Interparlementaire Unie

   Sabien op zending met de Interparlementaire Unie Als lid van het Bureau van de Belgische groep van de InterParlementaire Unie, de wereldorganisatie van de nationale parlementen, trok Sabien van 17 tot 24 maart naar Zambia om er de 134e Assemblee bij te wonen.
  Lees meer
 • 17 maart 2016 - Sabien met commissie Binnenlandse Zaken op bezoek in het CIC te Brugge

   Sabien met commissie Binnenlandse Zaken op bezoek in het CIC te Brugge Een delegatie van de commissie voor Binnenlandse Zaken bracht gisteren een bezoek aan het cameraschild van West-Vlaanderen in Brugge en aan de haven van Zeebrugge. Sabien was erbij.
  Lees meer
 • 08 maart 2016 - Internationale Vrouwendag: fototentoonstelling in de Kamer

   Internationale Vrouwendag: fototentoonstelling in de Kamer Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Naar aanleiding daarvan loopt momenteel in het peristilium van het federale parlement de fototentoonstelling 'Goals for Girls: win, lose or draw?'. Als ondervoorzitster van de 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' was Sabien vorige week aanwezig op de opening.
  Lees meer
 • 04 maart 2016 - Studenten interviewen Sabien over haar wetsvoorstellen

   Studenten interviewen Sabien over haar wetsvoorstellen Twee eerstejaarsstudenten Rechten van de EPHEC Hogeschool te Brussel kwamen Sabien interviewen over één van haar wetsvoorstellen. Zij kregen hiertoe de opdracht in hun lessen rechtsmethodologie. Na het interview gingen ze met Sabien op de foto.
  Lees meer