Nationaal


 • 16 maart 2016 - Eindelijk: wettelijk statuut voor pleegouders

   Eindelijk: wettelijk statuut voor pleegouders De Kamercommissie Justitie zette vanmiddag het licht op groen voor een wettelijk statuut voor pleegzorgers, die een kind opnemen in hun gezin. Op 9 januari 2009 (!) diende Sabien hierover voor de eerste keer een wetsvoorstel in. Na veel overleg en lang aandringen is het ruim 7 jaar later eindelijk zover! Sabien dankt collega Carina Van Cauter om het dossier de laatste jaren mee op te volgen.
  Lees meer
 • 08 maart 2016 - Internationale Vrouwendag: fototentoonstelling in de Kamer

   Internationale Vrouwendag: fototentoonstelling in de Kamer Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Naar aanleiding daarvan loopt momenteel in het peristilium van het federale parlement de fototentoonstelling 'Goals for Girls: win, lose or draw?'. Als ondervoorzitster van de 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' was Sabien vorige week aanwezig op de opening.
  Lees meer
 • 04 maart 2016 - Studenten interviewen Sabien over haar wetsvoorstellen

   Studenten interviewen Sabien over haar wetsvoorstellen Twee eerstejaarsstudenten Rechten van de EPHEC Hogeschool te Brussel kwamen Sabien interviewen over één van haar wetsvoorstellen. Zij kregen hiertoe de opdracht in hun lessen rechtsmethodologie. Na het interview gingen ze met Sabien op de foto.
  Lees meer
 • 03 maart 2016 - Sabien: "Vingerafdrukken van elke Belg bewaren is ongehoord"

   Sabien: Sabien ondervroeg vanmiddag de premier over het voorstel van Binnenlandminister Jambon om de vingerafdrukken van elke Belg in een databank op te slaan. "Deze maatregel staat helemaal niet in verhouding tot het doel, is bovendien onwettig en raakt aan eenieders privacy."
  Lees meer
 • 02 maart 2016 - Aanranding van de eerbaarheid: slechts één klacht op tien leidt tot veroordeling - zes op tien geseponeerd

  Van de 24.557 zaken 'aanranding van de eerbaarheid', die in de periode 2009-2014 bij de correctionele parketten binnenstroomden (dus ruim 4.000 per jaar), hadden er 2.630 (10,7%) op 10 mei 2015 geleid tot een gerechtelijke veroordeling. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een schriftelijke vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 26 februari 2016 - Rechtskundig Weekblad: analyse van de wet van 20 juli 2015

  In het Rechtskundig Weekblad van 20 februari 2016 wordt de wet van 20 juli 2015 geanalyseerd. Sabien stond mee aan de wieg van deze wet, die een nieuw soort strafrechtelijk onderzoek invoert, bedoeld om slachtoffers op de hoogte te brengen van de mogelijkheid van overbrenging van besmettelijke ziekten door de verdachte van een misdrijf of een derde.
  Lees meer
 • 21 februari 2016 - Sabien in debat in 'De Zevende Dag'

  Vanmorgen ging Sabien in 'De Zevende Dag' met Groen-collega Stefaan Van Hecke in debat over de NMBS. Aanleiding was het ontwerp van beheersovereenkomst 2016-2020, dat deze week uitlekte in de media. Sabien citeerde NMBS-topman Jo Cornu - "Grondige hervorming noodzakelijk om een 'Sabena-bis' te vermijden" - en gaf volgende voorbeelden: meer tariefvrijheid (niet zomaar prijsaanpassingen, kan eventueel als de kwaliteit verbetert), 'treinpunten' voor verkoop van basisproducten (te vergelijken met 'postpunten' waar iedereen tevreden over is), enz. Hierna kunt u het debat herbekijken en meer lezen over Sabiens visie.
  Lees meer
 • 17 februari 2016 - Sabien te gast bij Liberaal Vlaams Verbond

   Sabien te gast bij Liberaal Vlaams Verbond Gisteravond ging Sabien -op uitnodiging van het Liberaal Vlaams Verbond- in debat met VSOA Politie over 'Veiligheid: overheidstaak of ook privézaak?'. Over haar wetsvoorstel, dat enkele taken van de politie wil uitbesteden aan de privésector zodat die zich kan focussen op haar kerntaken, worden momenteel hoorzittingen gehouden in de Kamer. Sabiens stelling was duidelijk: de vraag naar veiligheid neemt steeds toe, het is de hoogste tijd dat de overheid en de privé (meer) de handen in elkaar slaan!
  Lees meer
 • 16 februari 2016 - VN-Bevolkingsfonds UNFPA stelt 'State of the World Population' voor aan 'Parlementairen voor de 2030 Agenda'

  De 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' ziet toe op de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in het Belgische internationale beleid, meer bepaald het Caïro Actieprogramma over Bevolking en Ontwikkeling (het referentiedocument voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten). In het bijzonder vraagt de werkgroep, die bestaat uit Kamerleden en Senatoren van verschillende politieke partijen en waarvan Sabien momenteel ondervoorzitster is, aandacht voor de doelstellingen over gezondheid, welzijn, gendergelijkheid en de empowerment van meisjes en vrouwen. Vandaag kwam het VN-Bevolkingsfonds UNFPA de 'State of the World Population' (SWOP) voorstellen.
  Lees meer
 • 10 februari 2016 - Ook politie moet onbetaalde boetes kunnen innen

  "Ook de politie moet toegang krijgen tot de databank van openstaande penale verkeersboetes van Financiën, zodat ook zij die boetes kan innen", zegt Sabien, die daarover een wetsvoorstel heeft ingediend. "Nu kunnen alleen de mobiele brigades van Douane en Accijnzen met ANPR-camera's voertuigen van wanbetalers opsporen. Ze doen dat trouwens met succes, blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt."
  Lees meer