Nationaal


 • 21 juni 2016 - Politierechters stuurden vorig jaar bijna 3.000 zware verkeersovertreders op cursus: veel meer toegepast in Wallonië dan in Vlaanderen

  De politierechters hebben vorig jaar 2.907 zware verkeersovertreders verplicht op cursus gestuurd, bijna een verdubbeling in vergelijking met vier jaar geleden (1.675 in 2012, 2.315 in 2013 en 2.441 in 2014). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van Sabien, die ervoor pleit snel werk te maken van het recupereren van de kosten voor alternatieve straffen bij de overtreders.
  Lees meer
 • 17 juni 2016 - Vorig jaar opvallende daling van aantal boetes voor rijden zonder gordel of het niet gebruiken van een kinderbeveiligingssysteem

  De politie stelde vorig jaar opvallend minder overtredingen vast voor het niet dragen van de veiligheidsgordel in de auto of het niet gebruiken van een kinderbeveiligingssysteem. In het eerste semester van 2015 werden er dagelijks gemiddeld 213 boetes uitgeschreven. In 2014 waren dat er elke dag gemiddeld 281, 273 in 2013 en 236 in 2012. De jaren daarvoor lag dat aantal gemiddeld nog boven de 300. Dat blijkt uit antwoorden van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en zijn voorgangers op schriftelijke vragen van Sabien, die afleidt dat de lokale politie negen op de tien overtredingen vaststelt, de federale politie één op de tien.
  Lees meer
 • 14 juni 2016 - Sabien interpelleert Vandeput over interne hervorming van de federale overheid

  Vanmorgen vond in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een gedachtewisseling plaats met minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) over de zogenaamde 'redesign' (interne hervorming) van de federale overheid. "Dit project moet de federale overheidsdiensten niet alleen efficiënter maken, ze moet vooral zorgen voor een betere dienstverlening en minder uitgaven of besparingen opleveren", herinnert Sabien aan de doelstelling van het project. Bijna een jaar na de goedkeuring door de ministerraad stelde Sabien zich in de commissie kritisch op over de voortgang van het project en vroeg ze zich of de ambities niet werden afgezwakt.
  Lees meer
 • 12 juni 2016 - Sabien in debat in 'De Zevende Dag'

  Vanmorgen ging Sabien in 'De Zevende Dag' met Groen-collega Stefaan Van Hecke in debat over o.a. de stakingen bij de NMBS. "Kan er niet op andere manier gestaakt worden, zonder dat reiziger dupe is", luidde de centrale vraag. Sabien pleitte ervoor nu niet de catalogus van stakingsvormen uit te breiden, maar vooral de wilde stakingen aan te pakken en de gegarandeerde dienstverlening te concretiseren (de scenario's werden vorige week voorgesteld in het parlement en Frankrijk bewijst dat het kan)!
  Lees meer
 • 06 juni 2016 - Aantal holebi-huwelijken in stijgende lijn: lesbiennes kloppen homo's in statistieken

  Het aantal holebi-huwelijken zat de afgelopen drie jaar in de lift: 1.717 in 2013, 1.898 in 2014 en 1.968 vorig jaar. Ieder jaar waren er iets meer huwelijken tussen lesbiennes dan tussen homo's: 870 in 2013 (tegenover 847), 1.009 in 2014 (tegenover 889) en 1.012 vorig jaar (tegenover 956). Sabien vroeg de cijfers op bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).
  Lees meer
 • 26 mei 2016 - Sabien en collega Nele Lijnen dienen wetsvoorstel om wilde treinstakers te sanctioneren opnieuw in

  Naar aanleiding van de wilde staking bij het spoor riep Sabien vanmiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer minister van Mobiliteit François Bellot op om het akkoord uit 2009 tussen de sociale partners en spoordirectie wettelijk te verankeren, zodat wilde stakers kunnen worden beboet. Ze dient prompt samen met Nele Lijnen een wetsvoorstel in.
  Lees meer
 • 24 mei 2016 - Minder diefstallen, meer drugsfeiten in stations en op treinen

  Tussen 2012 en 2014 daalde het aantal gevallen van diefstal en afpersing in stations met bijna 40% en op treinen met een derde. Maar in dezelfde periode steeg het aantal drugsfeiten met meer dan 60% (!) in stations, op treinen was er meer dan een verdubbeling! Voor 2015 was de evolutie gelijkaardig. Sabien leidt een en ander af uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op haar schriftelijke vraag. Over de inzet van veiligheidspersoneel verschilt hij van mening met zijn collega van Mobiliteit François Bellot (MR).
  Lees meer
 • 19 mei 2016 - Sabien interpelleert staatssecretaris De Backer als eerste tijdens vragenuurtje

   Sabien interpelleert staatssecretaris De Backer als eerste tijdens vragenuurtje Vanmiddag mocht Sabien als eerste onze kersverse staatssecretaris, Philippe De Backer, interpelleren tijdens het wekelijkse vragenuurtje, over de hervorming van de Privacycommissie. Welkom in de Kamer, Philippe, en veel succes! Lees hierna de tussenkomst.
  Lees meer
 • 12 mei 2016 - Inleefbezoek aan pop-up Afrikaanse vrouwenkliniek

   Inleefbezoek aan pop-up Afrikaanse vrouwenkliniek Als ondervoorzitter van de 'Parlementairen voor de 2030 Agenda' bracht Sabien vanmiddag, samen met minister Maggie De Block en collega's Nele Lijnen en Herman De Croo, een inleefbezoek aan een pop-up Afrikaanse vrouwenkliniek, die stond opgesteld op het Natieplein. Een zeer realistische en confronterende ervaring met de problemen waarmee Afrikaanse meisjes en vrouwen kunnen kampen. Sabien aanhoorde er pijnlijke verhalen, bijvoorbeeld 225 miljoen vrouwen in wachtrij voor anticonceptie. Blijvende aandacht nodig voor het Zuiden! Bekijk hierna het filmpje.
  Lees meer
 • 04 mei 2016 - Slechts kwart van voorschotten onderhoudsgeld teruggevorderd

  De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), die begin 2013 werd opgericht om problemen met het niet-betalen van onderhoudsgeld voor kinderen op te lossen, betaalde in 10 jaar tijd (tussen oktober 2005 en december 2015) afgerond 199 miljoen euro uit aan voorschotten. Daarvan werd 53,6 miljoen euro teruggevorderd, dus slechts 26,9%. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op een vraag van Sabien, die ervoor pleit de beschikbare instrumenten, om de voorschotten terug te vorderen, méér te benutten.
  Lees meer