Poperinge


 • 23 mei 2017 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 22 mei 2017

  Omstreeks 22u15 werd de gemeenteraad, die 22 agendapunten telde, gisteravond beëindigd. Sabien vroeg namens Open Vld naar de motivatie voor de opmaak van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. De verordening is een bundeling (65 artikels) van bouwvoorschriften op het volledige grondgebied van Poperinge. Een volgende stap is nu de organisatie van een openbaar onderzoek. Elke burger kan het dossier gaan inkijken op de dienst en desgevallend bezwaar indienen.
  Lees meer
 • 18 mei 2017 - Bestuur Open Vld komt samen in Krombeke

   Bestuur Open Vld komt samen in Krombeke Vanavond was er, zoals elke maand, bestuursvergadering van Open Vld. De vergadering, die openbaar is voor leden, kwam dit keer samen in het Hof van Vlaanderen te Krombeke. Voorzitter Patrick Schatteman mocht twee gasten ontvangen. Twee dames van Solidariteit voor het Gezin kwamen de werking van deze autonome dienst voor welzijns-en gezondheidszorg voorstellen (www.solidariteit.be).
  Lees meer
 • 29 april 2017 - Gelukkige verjaardag Jong Vld Poperinge!

   Gelukkige verjaardag Jong Vld Poperinge! Vanavond was Sabien, als meter, aanwezig op het verjaardagsetentje van Jong Vld Poperinge. Proficiat aan voorzitter Bram Meeuw en alle leden! Ook peter Johan Lefever was van de partij.
  Lees meer
 • 25 april 2017 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 24 april 2017

  Na de behandeling van de 31 agendapunten, kwamen nog twee vragen van Open Vld aan bod. Raadslid Johan Lefever vroeg om belastingen voor singles aan te passen en te verminderen. Raadslid Marie-Claire Tylleman vroeg aandacht voor parkerende vrachtwagens langs de Poperingse ring nu de parking Callicannes tijdelijk is afgesloten. Wat de agenda zelf betreft, stemde Open Vld tegen de nieuwe leegstands-en verkrottingsbelasting. De bouw van het nieuwe dierenasiel, een item dat vanuit de fractie van Open Vld al meerdere keren op de agenda werd geplaatst, wordt uiteraard toegejuicht.
  Lees meer
 • 28 maart 2017 - Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 maart 2017

  16 inhoudelijke punten op de gemeenteraad van gisteravond, waaronder de goedkeuring van het bestek en wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een Masterplan voor het openbaar domein en de uitwerking van een totaalvisie op de stadsgebouwen op de Vroonhofsite, en de opmaak van de uitvoeringsdossiers. Dit punt kwam al op de agenda van de gemeenteraad in november 2016, maar toen tekende geen enkele kandidaat in.
  Lees meer
 • 27 maart 2017 - Wat een carnavalweekend

   Wat een carnavalweekend De 51ste editie van de internationale carnavalsfeesten is een topeditie geworden. Dat is het minste wat ervan gezegd kan worden. Zowel de kindercarnavalstoet op vrijdag als de carnavalstoet op zondag kon doorgaan onder een stralende lentezon. Proficiat aan de organisatoren en aan iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg in de activiteiten!
  Lees meer
 • 12 maart 2017 - Run for Laubia

   Run for Laubia De Run for Laubia, georganiseerd door De Lovie ten voordele van Laubia (www.steunlaubia.be), was een overweldigend succes, niet in het minst dankzij de eerste zonnestralen. Ook Sabien liep graag mee.
  Lees meer
 • 08 maart 2017 - Vredegerecht Poperinge blijft en breidt uit

   Vredegerecht Poperinge blijft en breidt uit Twee keer goed nieuws voor Poperinge deze week! Maandag werd duidelijk dat er opnieuw een toekomst is voor het kunstenfestival Watou. Gisteren kreeg Sabien zekerheid dat het vredegerecht in Poperinge behouden blijft.
  Lees meer
 • 06 maart 2017 - Opnieuw toekomst voor kunstenfestival Watou

  De stad Poperinge, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap bereikten een akkoord over steun voor een doorstart van kunstenfestival Watou. De provincie West-Vlaanderen is bereid een eenmalige toelage van 225.000€ toe te staan aan de stad Poperinge voor het kunstenfestival Watou editie 2017. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zal in de huidige legislatuur een decretaal kader uitwerken dat de basis moet zijn voor regionale initiatieven die tot en met 2017 door de provincies ondersteund werden. Minister Gatz voorziet voor kunstenfestival Watou in 2018 en 2019 alvast een jaarlijks bedrag van 135.000 euro. De 135.000 euro stemt overeen met het hoogste bedrag dat de provincie West-Vlaanderen ooit voor Watou heeft betoelaagd voor de afgelopen edities.
  Lees meer
 • 04 maart 2017 - Veel volk op de Quiz van Jong Vld Poperinge

   Veel volk op de Quiz van Jong Vld Poperinge Als meter van Jong Vld Poperinge mocht Sabien vanavond niet ontbreken op de jaarlijkse quiz. Een volle zaal quizzers zorgde voor de nodige animo.
  Lees meer