Nationaal


 • 06 oktober 2016 - Belgian Beer Club: Professor Philippe De Witte spreekt over bier en gezondheid

   Belgian Beer Club: Professor Philippe De Witte spreekt over bier en gezondheid De Belgian Beer Club werd opgericht in de schoot van de federatie "Belgische Brouwers", en bestaat uit politici uit alle parlementen. De Club komt twee keer per jaar samen in één van de parlementen, en mocht eerder al de heer Jean-Louis Van de Perre, voorzitter van de Belgische Brouwers, verwelkomen, evenals Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. Als voorzitter van de Belgian Beer Club mocht Sabien vandaag Professor Philippe De Witte verwelkomen, die kwam spreken over bier en gezondheid.
  Lees meer
 • 04 oktober 2016 - Open Vld en N-VA dringen bij Justitieminister Geens (CD&V) aan op oplossing voor drugshulpverlening in gevangenissen

  De centrale aanmeldpunten voor drugsverslaafden (CAP's), die elke gevangenis sinds 2011 heeft en waarin drugshulpverleners gedetineerden wegwijs maken in het aanbod van de hulpverlening en ervoor zorgen dat een opname of een behandeling geregeld is zodra ze vrijkomen, hebben er noodgedwongen mee moeten ophouden. De enige, absurde reden is een bevoegdheidsconflict. Dat leren Sabien en haar collega Kamerlid Sophie De Wit (N-VA) uit antwoorden van Justitieminister Koen Geens (CD&V) op hun parlementaire vragen. Beide parlementsleden dringen aan op een oplossing.
  Lees meer
 • 18 september 2016 - Vorig jaar opmerkelijke stijging van inbreuken met tachograaf bij vrachtwagenchauffeurs

  Vorig jaar werden in ons land 29.187 vrachtwagens gecontroleerd, waarvan er 3.847 in overtreding waren (13%). "Van alle vastgestelde inbreuken hadden er twee derden te maken met de tachograaf, die onder andere de rij- en rusttijden van de chauffeur registreert. Het jaar daarvoor had 45% van de inbreuken te maken met dat toestel", zegt Sabien, die de cijfers opvroeg bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR), die vandaag aankondigde dat vanaf volgend jaar ook onbemande camera's het inhaalverbod bij regenweer voor truckers zullen controleren.
  Lees meer
 • 09 september 2016 - Noodoproepen: zeer grote regionale verschillen in reactietijd

  "Of uw oproep naar het noodnummer 101 (politie) binnen de 10 seconden wordt beantwoord, hangt in grote mate af van de provincie waaruit u belt. Het varieerde vorig jaar van in slechts 39% van de gevallen in Henegouwen tot 92% in Waals-Brabant", leidt Sabien af uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op haar parlementaire vraag hierover. "Wie kwaadwillig naar het noodnummer 1010 belt (ongeveer 50.000 gevallen per jaar), hoeft trouwens nog niet meteen te vrezen afgesloten te worden. De maatregel, die ook Jambons voorgangster Joëlle Milquet geregeld aankondigde, is nog steeds niet in uitvoering."
  Lees meer
 • 03 september 2016 - Ruim half miljard euro aan penale boetes, die afgelopen vier jaar werd opgelegd, (nog) niet geïnd: informatisering blijft struikelblok

  Tussen 2012 en 2015 spraken rechters voor 915 miljoen euro aan boetes uit. Daarvan is tot op vandaag 368 miljoen euro geïnd en 547 miljoen euro (nog) niet. Tot die onthutsende vaststelling komt Sabien, die het dossier al vele jaren opvolgt en voor de eerste keer een totaaloverzicht bekwam van de minister van Financiën, in casu Johan Van Overtveldt (N-VA). "Er werden de afgelopen jaren al maatregelen ten goede genomen, maar vooral de geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen Justitie en Financiën kan nog steeds veel beter", zegt Sabien.
  Lees meer
 • 11 augustus 2016 - Verhoogde belastingvrije som voor beide co-ouders van meerderjarige kinderen

  Vandaag werd in het Staatsblad de wet gepubliceerd waardoor beide co-ouders van meerderjarige kinderen vanaf het aanslagjaar 2017 het recht hebben op de verhoogde belastingvrije som. De Kamer had op 20 juli het wetsvoorstel van Carina Van Cauter en Luk Van Biesen, mede-ondertekend door Sabien, aangenomen. Voorheen voorzag de regeling van het co-ouderschap enkel in een verhoging van die som voor beide ouders tot de leeftijd van 18 jaar. Voor een alleenstaande ouder van één kind kan dit al snel om een verhoging van meer dan 1.000 euro gaan.
  Lees meer
 • 28 juli 2016 - Wilde stakers komen er goedkoop vanaf: cijfers bevestigen noodzaak van mogelijkheid tot beboeten

  Wie deelnam aan de niet-erkende stakingen tussen 25 mei en 3 juni 2016, kreeg alleen een tuchtsanctie (strenge vermaning) en een premieaftrek van 12,50 euro. In 2015 werd alleen de staking van 18 mei (in het tractieatelier van Charleroi) niet binnen de vastgestelde termijn aangevraagd. Toen werd van 23 bedienden alleen 30 minuten loon afgetrokken, maar werd er geen tuchtstraf opgelegd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van Sabien, die meent dat de betrokkenen er "goedkoop" vanaf komen. Ze heeft recentelijk een wetsvoorstel ingediend, opdat wilde stakers zouden kunnen worden beboet. Bedoeling is om het akkoord uit 2009 tussen de sociale partners en spoordirectie, dat voorziet in sancties, wettelijk te verankeren.
  Lees meer
 • 18 juli 2016 - Lagere verzekeringspremies als voertuig is uitgerust met gsm-blokkeringssysteem?

  Zoals de verzekeringsmaatschappijen nu in lagere premies voorzien voor voertuigen die uitgerust zijn met een 'event data recorder' (zwarte doos), zouden ook aangepaste premies kunnen aangerekend worden voor voertuigen met een gsm-blokkeringssysteem. Zo reageerde minister van Mobiliteit François Bellot (MR) vorige week in de Kamercommissie Infrastructuur in zijn antwoord op vragen van onder andere Sabien over het pleidooi, dat de Vlaamse minister van Mobiliteit afgelopen weekend hield om het gsm-signaal in vrachtwagens te blokkeren, zodat vrachtwagenchauffeurs hun gsm gewoon niet meer kunnen gebruiken achter het stuur.
  Lees meer
 • 14 juli 2016 - Fonds Vrienden van School zonder Pesten op bezoek in het federaal parlement

   Fonds Vrienden van School zonder Pesten op bezoek in het federaal parlement Een delegatie van het Fonds Vrienden van School zonder Pesten bracht vandaag een bezoek aan het federaal parlement. Het fonds zamelt al voor het derde jaar op rij fondsen in die ze integraal schenken aan de VZW School zonder Pesten. Sabiens collega, Carina Van Cauter, is sinds begin dit jaar ambassadeur van het Fonds. Ze gingen allen samen op de foto.
  Lees meer
 • 13 juli 2016 - Bijna 7 miljoen euro boetes geïnd voor het niet indienen van belastingaangifte

  Voor het aanslagjaar 2014 werd 6,85 miljoen euro aan boetes geïnd van belastingplichtigen, die verzuimden een aanslag in te dienen. In totaal werden er 80.089 belastingverhogingen doorgevoerd. Zo blijkt uit cijfers die minister van Financiën Johan Van Overtveldt verstrekte in antwoord op een schriftelijke vraag van Sabien. Het is vandaag de laatste dag om online de belastingaangifte in te dienen.
  Lees meer